לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

התנסות קלינית בנוירולוגיה - 51898
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 18-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ליאון דעואל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msleon@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: א 16:10-17:00

מורי הקורס:
פרופ ליאון דעואל

תאור כללי של הקורס:
קורס מעשי בנוירולוגיה קלינית המיועד בלעדית לסטודנטים במסלול לפסיכולוגיה שיקומית/נוירופסיכולוגיה. הסטודנטים בקורס מצטרפים לסטודנטים לרפואה לסבב מחלקה הנוירולוגית המשלב הרצאות, ביקורים ליד מיטת החולה ודיונים קליניים. הסטודנטים יקבלו הדרכה שבועית במחלקה לפסיכולוגיה

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים הכרות ממקור ראשון עם המחלות הנוירולוגיות העיקריות ועם מהלך החיים במחלקות לנוירולוגיה ולנוירוכירורגיה, שמהן יגיעו מרבית החולים שיזדקקו לשרותיהם.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתאר את המחלות הנוירולוגיות העיקריות
להבין את דרך החשיבה הרפואית בתהליך האבחון, הטיפול והמעקב
להבין ולהשתמש במונחים המקובלים בצוות הרפואי והפרא-רפואי

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, ביקורים ליד מיטת החולה ומרפאות, פגישת הדרכה שבועית באוניברסיטה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
באחריות המחלרה הנוירולוגית

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הציון הוא על השתתפות פעילה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה