לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מחקר בפסיכותרפיה: תהליכים ותוצאות - 51890
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יונתן הפרט

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: jonathan.huppert@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ה' 14:30-16:00

מורי הקורס:
פרופ יונתן הפרט

תאור כללי של הקורס:
זהו קורס חובה לתלמידי קליניים בהם הם ילמדו על הנושאים התיאורטיים והמעשיים הקשורים למחקר בפסיכותרפיה. הדגש הוא על הערכה אמפירית של תהליכים ותוצאות.

מטרות הקורס:
לקורס זה שלושה יעדים הקשורים זה לזה: 1) להקנות הבנה של המושגים והמחלוקות הבסיסיות הקשורות למחקר פסיכותרפיה (למשל, הכרת ההיסטוריה של מחקר כזה וכן את הנושאים המתודולוגיים הקשורים לעבודה כזו). 2) לסייע בפיתוח יכולת קריאה ביקורתית של מאמרים על פסיכותרפיה, כשהמטרה היא להבין את נקודות החוזק והחולשה של מאמר נתון. 3) לספק כלים שיסייעו לבחון את היעילות הקלינית של מאמר למטופל ספציפי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1) התלמיד יוכל לתאר את היתרונות והמגבלות של מחקר בפסיכותרפיה
2) התלמיד יוכל להעריך מאמר אמפירי על פסיכותרפיה מבחינת החוזקות והחולשות
3) התלמיד יהיה מסוגל להבין את הסוגיות הקשורות בניית מערך מחקר על תהליכים או תוצאות של פסיכותרפיה

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: פרזנטציות, דיון של קריאות, הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. Definitions and History: psychotherapy, psychotherapists and treatment
A. 1 week history of psychotherapy research
B. Week 2. The scientific method and Psychotherapy
third. Week 3. Methodological issues in the study of psychotherapy

2. Week 4 Does psychotherapy work? Do some types of psychotherapy work better than others?

3. Methodological Issues / The research study psychotherapy
A. Single case studies
B. 6. week control groups in the study of psychotherapy: What are the best ways to examine the specific effects?

4. What are the mechanisms of psychotherapy: specific factors vs common factors
A. Specific factors and shared "the dodo bird?"
B. 8. week randomized controlled trial (Randomized Controlled Trial) trial sets a gold standard by
third. Week 9therapist effects and "(Allegiance): methodological confounders need to be investigated?
D. Week 10. The therapeutic alliance
Week 12. The emergence of the movement and its critics EST

חומר חובה לקריאה:
Paul (2007) Psychotherapy outcome can be studied scientifically. In S. O. Lilienfeld & W. O’Donohue (Eds.). (2007). The Great Ideas Of Clinical Science; The 17 Principles That Every Mental Health professional Should Understand (pp. 119-147). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
McFall, R. M. (2000). Elaborate reflections on a simple manifesto. Applied and Preventive Psychology, 9, 5–21.
Kazdin, A.E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 1-27.
CONSORT: requirements for reporting RCTs (skim- keep as reference)
Eysenck, H. J. (1952). The effects of psychotherapy: An evaluation. Journal of Consulting Psychology, 16, 319-324.
Davison, G. C., & Lazarus, A. A. (2007). Clinical case studies are important in the science and practice of psychotherapy. In O’Donohue & Lillienfeld, Eds. The great ideas of clinical science: 17 principles that every mental health professional should understand. New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group. pp 149-162
Herbert, J. D., & Gaudiano, B. A. (2005). Moving from empirically supported treatment lists to practice guidelines in psychotherapy: The role of the placebo concept. Journal of Clinical Psychology, 67, 893-908.
Kirsch, I., Wampold, B., & Kelley, J. M. (2016). Controlling for the placebo effect in psychotherapy: Noble quest or tilting at windmills?. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 3(2), 121-131.

Strupp, H. H., & Hadley, S. W. (1979). Specific versus nonspecific factors in psychotherapy: A controlled study of outcome. Archives of General Psychiatry, 36, 1125-1136.
Strupp, H.H. (1998). The Vanderbilt I Study Revisited. Psychotherapy Research, 8:1, 17-29
Elkin I, Shea MT, Watkins JT, Imber SD, Sotsky SM, Collins JF, Glass DR, Pilkonis PA, Leber WR, Docherty JP, Fiester SJ, Parloff MB (National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program): General effectiveness of treatments. Arch Gen Psychiatry 1989; 46:971-982.
a. Munder, T., Brütsch, O., Leonhart, R., Gerger, H., & Barth, J. (2013). Researcher allegiance in psychotherapy outcome research: an overview of reviews. Clinical Psychology Review, 33(4), 501-511.
b. Kim, D.-M., Wampold, B. E., & Bolt, D. M. (2006). Therapist effects in psychotherapy: A random effects modeling of the NIMH TDCRP data. Psychotherapy Research, 16, 161–172.
c. Elkin, I., Falconnier, L., Martinovich, Z., & Mahoney, C. (2006). Therapist effects in the NIMH Treatment of Depression Collaborative Research Program. Psychotherapy Research, 16, 144–160.
Martin, D. J., Garske, J. P., & Davis, M. K. (2000). Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 450-438.
Chambless, D. L., & Ollendick, T. H. (2001). Empirically supported psychological interventions: Controversies and evidence. Annual Review of Psychology, 52, 685-716.
Elliott RE. 1998. Editor’s introduction: a guide to the empirically supported treatments controversy, Psychother. Res, 8:115–25
a. Westen, D, Novotney, CM, & Thompson-Brenner, H (2004). The empirical status of empirically supported psychotherapies: Assumptions, findings, and reporting in controlled clinical trials. Psychological Bulletin, 130, 631-663.

APA Presidential Task Force on EBP. (2006). EBP in psychology. American Psychologist, 61, 271-285.

Evidence-Based Psychological Treatments: An Update and a Way Forward
David H. Barlow, Jacqueline R. Bullis, Jonathan S. Comer, and Amantia A. Ametaj (2013)
Annual Review of Clinical Psychology Vol. 9: 1–27

חומר לקריאה נוספת:
Optional: McFall, R.M. (1991). Manifesto for a science of clinical psychology. The Clinical Psychologist, 44, 6, 75-88. http://www.bsos.umd.edu/sscp/manifest.aspx
Optional : Keisler’s response: Kiesler, D. J. (1966). Some myths of psychotherapy research and the search for a paradigm. Psychological Bulletin, 65, 110-136.
Optional: Bergin’s response: Bergin, A. (1971) The evaluation of therapeutic outcomes. In Bergin and Garfield (Eds) Hand book of Psychotherapy and Behavior Change.
Optional: meta-analysis: Shapiro, D. A,, & Shapiro, D. (1982). Meta-analysis of comparative therapy outcome studies: A replication and refinement. Psychological Bulletin, 92, 581-604.
Optional: Fishman About pragmatic case studies http://pcsp.libraries.rutgers.edu/instructions.php
Optional: Hoffman, I.Z. (2009). Doublethinking our way to “scientific legitimacy”: The desiccation of human experience. Journal of the American Psychoanalytic Association 57:1043–1069.
Optional: Eagle, MN and Woliwitzky, D.L (2011). Systematic empirical research versus clinical case studies : a valid antagonism? Journal of the American Psychoanalytic Association 59:791-817.
Optional: Wampold, )1997(. A Meta-Analysis of Outcome Studies Comparing Bona Fide Psychotherapies: Empirically, "All Must Have Prizes" Psychological Bulletin and commentaries
Optional: DeRubeis RJ, Brotman MA, & Gibbons CJ (2005). A conceptual and methodological analysis of the nonspecifics argument. Clinical Psychology: Science & Practice, 12: 174-183. (and commentaries)
Optional: Hunsley and Digiulio (2002). Dodo bird, Phoenix, legend, or urban myth? Scientific Review of Mental Health Practice, 1, http://www.srmhp.org/0101/psychotherapy-equivalence.html
Optional: commentaries by Crits-Christoph, Soldz, Wampold, Elkin.

Optional: Crits-Christoph, P., Connolly Gibbons, M.B, Crits-Christoph, K., Narducci, J., Schamberger, M., & Gallop, R. : Can therapists be trained to improve their alliances? A pilot study of Alliance-Fostering Therapy. Psychotherapy Research, 13, 268-281, 2006.

Optional: Westen, D., Novotny, C. M., & Thompson-Brenner, H. (2005). EBP ≠ EST: Reply to crits-christoph et al. (2005) and weisz et al. (2005). Psychological bulletin, 131(3), 427-433.
Wampold, B. E., Frost, N. D., & Yulish, N. E. (2016). Placebo effects in psychotherapy: A flawed concept and a contorted history. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 3(2), 108-120.

Gaab, J., Blease, C., Locher, C., & Gerger, H. (2016). Go open: A plea for transparency in psychotherapy. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 3(2), 175-198.


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה25 %
השתתפות 25 %
הגשת עבודה 25 %
הגשת תרגילים 25 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה