לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכודיאגנוסטיקה ב' - 51886
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר לאורה קנטי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: laurac@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי שלישי 9:30 – 10:30

מורי הקורס:
ד"ר לאורה קנטי
מר יעקב מושקוביץ
מר תומר מירון

תאור כללי של הקורס:
בקורס זה נשלים את הלימוד של כלי אבחון בסוללת המבחנים הפסיכולוגיים: נלמד מבחני ט.א.ט ורורשך (ר-פאס)

מטרות הקורס:
לימוד הבסיסים התיאורטיים העומדים ביסוד מבחני ט.א.ט ורורשך, דרכי העברה, צינון וניתוח.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה הסטודנטים יהיו מסוגלים להעביר, לצנן, לפרש וכן לתת סיכום בכתב של ניתוח מבחני ט.א.ט ורורשך.

דרישות נוכחות (%):
90% - הנוכחות בתרגילים היא חובה. הנוכחות בשיעור אינה חובה.

שיטת ההוראה בקורס: הקורס מורכב משיעור שבועי ותרגיל שבועי.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור 1 - TAT העברת TAT. רקע תיאורטי, נורמות.
שיעור 2 - TAT – פרשנות המבחן, ניתוח מקרים.
שיעור 3 – רורשך – רקע היסטורי ותיאורטי. תוקף ומהימנות. העברת רורשך.
שיעור 4 - רורשך – צינון של התנהגויות מיקום וחלל, ותוכן ואיכות האובייקט
שיעור 5 - רורשך – form quality, פופולריים, דטרמיננטים, קודים קוגניטיביים ותמטיים ודוגמאות של קידוד.
שיעור 6 - רורשך – דוגמה לצינון של פרוטוקול מלא.
שיעור 7 - רורשך – עקרונות והליך הפרשנות.
שיעור 8 - רורשך – הליך מתן תגובות - יסוד התנהגותי לפרשנות.
שיעור 9 - רורשך – התנהגות ותצפיות בהעברה.
שיעור 10 - רורשך – מעורבות ועיבוד קוגניטיבי.
שיעור 11 - רורשך – תפיסה וחשיבה
שיעור 12 - רורשך – דחק ומצוקה.
שיעור 13 - רורשך –ייצוג עצמי ואחרים.
שיעור 14 - רורשך – תיאור מקרה.

חומר חובה לקריאה:
TAT
1. Groth-Marnat, G. (2003). Thematic Apperception Test. Handbook of psychological assessment (4th ed., pp. 477-515). New York: Wiley.
Rorschach (R-PAS)
2. Meyer, G. J., Viglione, D. J., Mihura, J. L., Erard, R. E., & Erdberg, P. (2011). Rorschach Performance Assessment System. Administration, Coding, Interpretation, and Technical Manual. Toledo: Rorschach Performance Assessment System, LLC.
3. International norms from: Meyer, G.J., Erdberg, P, & Shaffer, T.W. (2007). Toward international normative reference data for the Comprehensive System. Journal of Personality Assessment, 89(S1), S201-216.

חומר לקריאה נוספת:
TAT
4. Bellak, L., & Abrams, D. M. (1996). The TAT, CAT, and SAT in clinical use (6th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
BF 698.8 T5 B42 1996
Psychological report
5. Groth-Marnat, G. (2003). Psychological report. Ibid, pp. 621-671
דוגמאות לניתוחים:
בנזימן, חגית (1982). לצאת מן המבוך: דוגמאות של אבחונים פסיכולוגיים. דביר: ירושלים.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה