לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכודיאגנוסטיקה א' וראיון קליני - 51885
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר לאורה קנטי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: laurac@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי ראשון 9:30 – 10:30

מורי הקורס:
ד"ר לאורה קנטי
מר תומר מירון
מר יעקב מושקוביץ

תאור כללי של הקורס:
בקורס נעסוק בראיון קליני: שיטות לסקירת הרקע האישי והמשפחתי, סטאטוס מנטאלי, סוגי ראיונות, אתיקה בראיונות, וכתיבת סיכום. כמו כן הקורס יעסוק בשלושה כלים לאבחון פסיכודיאגנוסטי: במבחני בנדר II, ציורים ומבחן אינטליגנציה של וכסלר.

מטרות הקורס:
למידת ניהול ראיון קליני. לימוד הבסיסים התיאורטיים העומדים ביסוד מבחני בנדר, ציורים ווכסלר, דרכי העברה, צינון וניתוח.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה הסטודנטים יהיו מסוגלים לנהל ראיון קליני ולתת סיכום בכתב של הראיון. כמו כן יהיו מסוגלים להעביר, לצנן, לפרש וכן לתת סיכום בכתב של הניתוח של מבחני בנדר, ציורים ווכסלר.

דרישות נוכחות (%):
90% - הנוכחות בתרגילים היא חובה, הנוכחות בשיעור אינה חובה.

שיטת ההוראה בקורס: הקורס מורכב משיעור שבועי ותרגיל שבועי.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור 1 - הקדמה, מבנה הקורס. מטרות הראיון ומקומו בטיפול, סוגי ראיונות, עקרונות בסיסיים. שלבי ראיון: פתיחה, חוזה, סודיות, הגדרת הבעיה.
שיעור 2 - גוף הראיון: אמפטיה, שיקוף ואינטרפרטציה. היסטוריה אישית וחברתית, היסטוריה פסיכיאטרית, אירועים טראומטיים.
שיעור 3 – היסטוריה רפואית: מחלות עבר והווה, סומאטיזציה. בדיקת סטאטוס מנטאלי. סיכום והמלצות.
שיעור 4 - בנדר – היסטוריה ורקע תיאורטי. תוקף ומהימנות. בנדר ככלי לזיהוי בעיות אורגניות, ככלי התפתחותי וככלי לבעיות רגשיות.
שיעור 5 – בנדר – אינדיקטורים אורגניים ואינדיקטורים רגשיים.
שיעור 6 - בנדר – זכירה, מה כותבים בדו"ח על סמך מבחן זה וניתוח דוגמאות.
שיעור 7 - ציורים – גישה התפתחותית. ציורים כמבחן לאיתור בעיות רגשיות.
שיעור 8 - ציורים – ניתוח דוגמאות.
שיעור 9 - וכסלר- היסטוריה, רקע תיאורטי, העברת המבחן.
שיעור 10 - וכסלר – גורם אינטליגנציה, ניתוח פערים והסתכלות על פרופיל. ניתוח של מבחנים מילוליים וביצועיים.
שיעור 11 - וכסלר – תיאור וניתוח של האינדקסים.
שיעור 12 - וכסלר – הבדלים בין המינים, פערים בין המערכת המילולית לביצועית בהתאם ל- SES וגיל. ניתוח לפי שלבים. מה כותבים בדו"ח על סמך מבחן זה.
שיעור 13 - דוגמה הכוללת שלושת המבחנים (אינטגרציה).

חומר חובה לקריאה:
Clinical Interview
1. Rosqvist, J., Björgvinsson, T., & Davidson, J. (2007). Philosophical underpinnings of clinical interviewing in M. Hersen & J. C. Thomas (Eds.), Handbook of clinical interviewing with adults (pp. 2-6). Los Angeles: Sage Publications.
RC 480.7 H37 2007.
2. Jenkins, S. (2007). Unstructured interviewing. Ibid (pp. 7-23).
3. Hook, J. N., Hodges, E., Whitney, K., & Segal, D. L. (2007). Structured and semistructured interviews. Ibid (pp. 24-37).
4. Daniel, M., & Carothers, T. (2007). Mental status examination. Ibid (pp. 49-63)
Psychological Assessment
5. Groth-Marnat, G. (2003). Introduction. Handbook of psychological assessment (4th ed., pp. 1-36). New York: Wiley.
BF 176 G76 2003.
6. Groth-Marnat, G. (2003). The context of clinical assessment. Ibid, pp. 37-68.
Bender
7. Groth-Marnat, G. (2003). Ibid, pp. 529-547.
HTP
8. Groth-Marnat, G. (1997). Projective drawings. Handbook of psychological assessment (NOTE: 3rd ed.!! , pp. 499-533). New York: Wiley.
BF 176 G76 1997.
Wechsler
9. Groth-Marnat, G. (2003). Wechsler Intelligence Scales. Ibid, pp. 129-195

חומר לקריאה נוספת:
1. Koppitz, E. M. (1975). The Bender Gestalt Test for Young Children. Vol. 2: Research and Applications 1963-1973. New York: Grune & Stratton.
BF 698.8 B4 K66.
2. Hutt, M. L. (1985). The Hutt adaptation of the Bender-Gestalt test: rapid screening and intensive diagnosis (4th ed., pp. 67-105). Orlando: Grune & Stratton.
BF 698.8 B4 H8 1985.
3. Tolor, A., & Brannigan, G.C. (1980). Interpretation of selected Bender protocols. Research and clinical applications of the Bender-Gestalt Test (pp. 179-199). Springfield: IL: Charles C Thomas.
BF 698.8 B4 T64.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה