לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סדנה שנה א' - התפתחות הפסיכולוג הקליני-המדע והמטפל הקליני - 51877
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 1

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופסור אוריה תשבי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: orya.tishby@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: Sun 12:30-2`

מורי הקורס:
פרופ אוריה תשבי

תאור כללי של הקורס:
הסדנה עוסקת במגוון נושאים עיוניים ומעשיים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית,
תוך שמלווה את תהליך ההתפתחות המקצועית של תלמידי המגמה כפרטים וכקבוצה לקראת הבשלה וגיבוש זהות מקצועית. בצד היבטים עיוניים עוסקת הסדנה גם בהיבטים מעשיים ביותר של השתלבות התלמידים במקומות ההכשרה המעשית, תוך היכרות הדדית של כלל תלמידי המגמה את המסגרות השונות, אופנויות העבודה,
הגישות המקצועיות וההשתייכות העיונית הנקוטות בהן.

מטרות הקורס:
ליווי תלמיד שנה א' בצעדיהם האקדמיים והמקצועיים הראשונים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

גיבוש זהות מקצועית כפסיכולוגים קליניים.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: שיחות על חוויות בפרקטיקום והלימודים האקדמיים.
דיון בסוגיות של פסיכולוג מתחיל

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הנושאים יעלו באופן חופשי לפי מידת העניין של התלמידים.
במידת הצורך או הענין - יועלו גם נושאים על ידי ראש המגמה הקלינית

חומר חובה לקריאה:
אין חומר קריאה מתוכנן לסדנה. במידת הצורך והרלוונטיות, יוצעו חומרי קריאה על ידי המורה והתלמידים

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
עובר.לא עובר
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה