לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יישום גישות טיפוליות שונות בפסיכותרפיה שיקומית - 51869
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 13-02-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): תמי פלג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Tammy.Pilowsky@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שלישי, 12:00-12:30

מורי הקורס:
ד"ר תמי פילובסקי-פלג

תאור כללי של הקורס:
בקורס יידונו סוגיות הכרוכות ביישום אספקטים טיפוליים במסגרת פסיכותרפיה שיקומית. מאמרים תיאורטיים יהוו בסיס לדיון ולהצגת נקודות מתוך ההתנסות בשדה. יושם דגש על הבנה משולבת של תהליכים קוגניטיביים ודינמיים המתקיימים בטיפולים מסוג זה, כמו גם של אתגרים בפסיכולוגיה השיקומית.

מטרות הקורס:
דיון וניתוח אתגרים בתיאוריה ובפרקטיקה בפסיכולוגיה שיקומית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדון באופן ביקורתי בסוגיות תאורטיות בפסיכותרפיה ולהתייחס למורכבות של סוגיות אלו בסיטואציית הטיפול השיקומי

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ברית טיפולית
מסגרת טיפולית
הפגישה הראשונה
שימוש בשאלות
מענה לשאלות המטופל

חומר חובה לקריאה:
יצורף לאתר הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה