לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

התנסות בשדה בפסיכולוגיה קלינית (מיני פרקטיקום) - 51839
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' גבי שפלר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: gaby.shefler@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר אילן ולד
גב נורית רביד

תאור כללי של הקורס:
הדרכה קבוצתית על פסיכותרפיה במקומות הפרקטיקום

מטרות הקורס:
רכישת יסודות הפסיכותרפיה הלכה למעשה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הרגשה בטוחה יותר במהלך העבודה הטיפולית

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: שיחה מונחית בקבוצה קטנה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הערכה ראשונית, התחלת טיפול, התנגדויות, העברה, העברה נגדית, התערבויות, סיום טיפול

חומר חובה לקריאה:
אין. מעת לעת יתקיימו דיונים במאמרים רלבנטיים לחוnר שעובדים עליו בקבוצה.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה