לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכודיאגנוסטיקה למתקדמים - 51829
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר לאורה קנטי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: laurac@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי ראשון 9:30 – 10:30

מורי הקורס:
ד"ר לאורה קנטי

תאור כללי של הקורס:
אינטגרציה בין כלי האבחון השונים ע"מ להגיע לאבחנה ואבחנה מבדלת. הכרה ראשונית עם מבחן MMPI-2 , ועם ראיון המובנהSCID וכלים נוספים המשמשים לעריכת ראיונות מובנים ומובנים למחיצה. אבחון של הפרעות קשב וריכוז.

מטרות הקורס:
לימוד אינטגרציה בין כלי האבחון, יצירת קשר עם הנבחן, כתיבת דו"ח פסיכודיאגנוסטי, מתן משוב, והיבטים אתיים של אבחון פסיכולוגי. ניתוח מערכות בליווי קריאה תיאורטית וניתוח של מערכות מבחנים מקטגוריות אבחנתיות שונות. למידה של ה MMPI-2, ה-SCID וכלים נוספים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה הסטודנטים יהיו מסוגלים לנתח מערכת של מבחנים פסיכולוגים ולכתוב דו"ח פסיכולוגי. כמו כן הם יהיו מסוגלים לנתח את המבחן MMPI-2 וכן להשתמש בכלים לראיונות מובנים ומובנים למחיצה. סטודנטים יוכלו לאבחן הפרעות קשב וריכוז.

דרישות נוכחות (%):
90% הנוכחות בשיעורים חובה

שיטת ההוראה בקורס: הקורס הוא שיעור ותרגיל.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור 1 – הקדמה, כתיבת דוח ומתן פידבק.
שיעור 2 – דוגמה של כתיבת דוח. היבטים אתיים של אבחון פסיכולוגי.
שיעור 3 – ארגון אישיות פסיכוטי.
שיעור 4 – ניתוח מקרה ארגון אישיות פסיכוטי.
שיעור 5 – ארגון אישיות גבולי.
שיעור 6 – ארגון אישיות גבולי. ניתוח מקרה.
שיעור 7 – אבחנה מבדלת בין ארגוני אישיות.
שיעור 8 – אבחנה מבדלת. ניתוח מקרה.
שיעור 9 – רורשך וארגון אישיות.
שיעור 10 – TAT ארגון אישיות.
שיעור 11 – סולם SCORS של ה-TAT
שיעור 12 – ארגון אישיות נוירוטי.
שיעור 13 – ארגון אישיות נוירוטי. ניתוח מקרה.
שיעור 14 – הפרעת אישיות נרקיסיסטית.
שיעור 15 – הפרעת אישיות נרקיסיסטית. ניתוח מקרה.
שיעור 16 – מנגנוני הגנה ברורשך: סולם של לרנר.
שיעור 17 – מנגנוני הגנה ברורשך: סולם של לרנר. ניתוח מקרה.
שיעור 18 – MMPI: הקדמה.
שיעור 19 – MMPI: סולמות התוקף.
שיעור 20 – MMPI: סולמות התוקף.
שיעור 21 – MMPI: סולמות קליניים.
שיעור 22 – MMPI: סולמות נוספים וניתוח מקרה.
שיעור 23 – SCID וכלים נוספים המשמשים לעריכת ראיונות מובנים ומובנים למחיצה.
שיעור 24 – אבחון של הפרעות קשב וריכוז
שיעור 25 – סימני תוקפנות במבחנים פסיכולוגים. ניתוח מקרה.
שיעור 26 – אובדנות ברורשך.
שיעור 27 – סימני אובדות במבחנים פסיכולוגים. ניתוח מקרה.

חומר חובה לקריאה:
סמסטר ראשון

1. Lerner, P. M. (1991). The psychological test report. Psychoanalytic theory and the Rorschach (pp. 13-27). Hillsdale, NJ: Analytic Press.

2. בנזימן, חגית (1982). לצאת מן המבוך: דוגמאות של אבחונים פסיכולוגיים (עמ' 65-87). דביר: ירושלים.


3. Acklin, M. (1992). Psychodiagnosis of personality structure: Psychotic personality organization. Journal of Personality Assessment, 58, 454-463.


4. Acklin, M. (1993). Psychodiagnosis of personality structure II: Borderline personality organization. Journal of Personality Assessment, 61, 329-341.


5. Sugarman, A. (1980). The borderline personality organization as manifested on psychological tests. In J. S. Kwawer, H. Lerner, P.M. Lerner & A. Sugarman (Eds.). Borderline phenomena and the Rorschach test (pp. 39-57). New York: International Universities Press.


6. Kamphuis, J.H., Dugeares, S.L., & Finn, S.E. (2000). Rorschach correlates of sexual abuse: trauma content and aggression indexes. Journal of Personality Assessment, 75, 212-224.


7. Cramer, P. (2004). The interpreter's perspective: the TAT and psychopathology. Storytelling, narrative and the TAT (pp. 153-176). New York: Guilford.


8. Acklin, M. (1994). Psychodiagnosis of personality structure III: Neurotic personality organization. Journal of Personality Assessment, 63, 1-9.


9. Kohut, H., & Wolf, E.S. (1978). The disorders of the self and their treatment: an outline. International Journal of Psychoanalysis, 49, 413-425.


10. International norms from: Meyer, G.J., Erdberg, P, & Shaffer, T.W. (2007). Toward international normative reference data for the Comprehensive System. Journal of Personality Assessment, 89(S1), S201-216.


סמסטר שני

1. אלמגור, מ. (2005). ממפי-2 העברי: הערכה אובייקטיבית של פסיכופתולוגיה ואישיות.
BF 698.8 M5 A55 2005

2. Berant, E. (2007). Rorschach Comprehensive System data for a sample of 150 adult nonpatients from Israel. Journal of Personality Assessment, 89, S67-S73.

3. Lerner, P. (1998). Rorschach assessment of defense: 2. Recent measures. In: P. Lerner, Psychoanalytic perspectives on the Rorschach (pp. 269-296). New Jersey: Analytic Press.

4. McWilliams, N. (1994). Primary (primitive) defensive processes. In N. McWilliams, Psychoanalytic diagnosis. New York: Guilford Press.

5. Kooij, S. J. J., Bejerot, S., Blackwell, A. Caci, H., Casas-Brugué, M., Carpentier, P. J….Asherson, Ph. (2010). European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry, 10, 67.

6. American Academy of Pediatrics (2011). Clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in children and adolescents. Pediatrics, 128, 1-16.

7. Weiner, I.B. (2003). Case 9. In I.B. Weiner, Principles of Rorschach interpretation (2nd. ed., pp. 381-396). Mahwah, NJ: Erlbaum.

8. Meloy, J.R., & Gacono, C.B. (1992). The aggression response and the Rorschach. Journal of Clinical Psychology, 48, 104-114.

9. Baity, M.R., & Hilsenroth, M.J. (1999). Rorschach aggression variables: A study of reliability and validity. Journal of Personality Assessment, 72, 93-110.

10. Fowler, J.C., Hilsenroth, M.J., & Piers, C. (2001). An empirical study of seriously disturbed suicidal patients. Journal of the American Psychoanalytic Association, 49, 161-186.חומר לקריאה נוספת:
1. Graham, J. R. (2012). MMPI-2: assessing personality and psychopathology (5th ed.). New York: Oxford University Press.
RC 473 M5 G73 2012

2. Greene, R. L. (2010). MMPI-2/MMPI: an interpretive manual (3rd ed.). NJ: Pearson education.
BF 698.8 M5 G74 2012

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 80 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה