לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכותרפיה למתקדמים - (פסיכודינאמית) - 51825
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 28-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): איתן בכר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: bachare@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום א' 10:00-10:45

מורי הקורס:
פרופ איתן בכר

תאור כללי של הקורס:
קורס זה וקורס 51823 יוצרים יחד מערכת אחת של פסיכותרפיה למתקדמים על שני ענפיה המרכזיים: התנהגותי קוגניטיבי ופסיכו דינאמי. בשני הקורסים ייסקרו מאמרים מרכזיים בשתי גישות אלה, וילוו טיפולים שיציגו התלמידים ממקומות ההשתלמות שלהם.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס הינה לצייד את התלמיד במעין מפה של זרמי הפסיכואנליזה ונקודות המבט שכל גישה תורמת לטיפול.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לזהות אילו מבין ארבעת שלבי ההתפתחות של הפסיכואנליזה: דחף-הגנה, יחסי אובייקט, הפסיכולוגיה של העצמי ופסיכואנליזה התייחסותית, מסבירים בצורה הטובה ביותר סיטואציה טיפולית נתונה.

2. להיות יכול, מתוך קריאה של סיטואציה טיפולית, לאבחן איזו מבין ארבעת המודלים התיאורטיים יכולה לכוון את ניהולה.

3. להיות יכול, לאחר קריאה של פגישה פסיכותרפיותית, להחליט איזה מודל תיאורטי מתאים הכי טוב לשלב ההתפתחותי אשר המטופל נמצא בו.

4. לנתח התנגדות מכל אחת מארבעת המודלים התיאורטיים.

5. לנתח את המקום של הקאונטר-טראנפרנס בניהול הפגישה הטיפולית בכל אחת מארבעת המודלים התיאורטיים.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
The drive defense module

Object relations model

Self psychology model

Relational intersubjective model

חומר חובה לקריאה:
Freud, S. (1937). Analysis Terminable and Interminable. SE, 216-253

Segal, H. The depressive position (1964) in "introduction to thew work of Melanie Klein. Basic books.

Segal, H. The Paranoid-Schizoid Position(1964). in "introduction to thew work of Melanie Klein. Basic books.

Klein, M. (1957) Envy and Gratitude. Psyche. 176-235.

Winnicott, D. (1974). Ego Distortion in term of true and false self. In The maturational processes of the facilitating environment. 140-152.

Winnicott. Alone, A. B. (1958). The capacity to be alone. International Journal of Psycho-Analysis, 39, 416-420.
Baker, H.S., & Baker, M.N. (1987). Heinz Kohut’s Self Psychology: An Overview. American Journal of Psychiatry, 144, 1-9.

Baker, H.S., & Baker, M.N. (1987). Heinz Kohut’s Self Psychology: An Overview. American Journal of Psychiatry, 144, 1-9.

Kohut, H. (1979). The two analyses of Mr. Z. International Journal of Psychoanalysis, 60, 3-27.

Kohut, H. (1978). Thoughts on narcissism and narcissistic rage. In Ornstein, P. The Search for the Self. New York: International University Press, pp. 615-658.

Ogden, T.H. (1994). The analytic Third: Work with intersubjective clinical facts. International Journal of Psychoanalysis, 75, 3-19.

Aron, L. (1992). Interpretation as Expression of the Analyst's Subjectivity. Psychoanal. Dial., 2:475-507.


Nagel, B. (1991). Psychotherapy of a Lower Level Borderline Personality Disorder. In
Masterson, J. F., Tolpin, M., & Sifneos, P. E. (Eds). Comparing Psychoanalytic Psychotherapies: Developmental, Self, and Object Relations: Self Psychology, Short-term Dynamic. Brunner/Mazel 4-38.

Klein, R. (1991). Psychotherapy of a Narcissistic Personality Disorder. . In
Masterson, J. F., Tolpin, M., & Sifneos, P. E. (Eds). Comparing Psychoanalytic Psychotherapies: Developmental, Self, and Object Relations: Self Psychology, Short-term Dynamic. Brunner/Mazel 39-74.


Orange, D. M. (2010). Recognition as: Intersubjective vulnerability in the psychoanalytic dialogue. International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, 5(3), 227-243.

Jessica Benjamin Ph.D. (2010): Can We Recognize Each Other? Response to Donna Orange. International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, 5(3), 244-256.

Donna M. Orange Ph.D. and Psy.D. (2010): Revisiting Mutual Recognition: Responding to Ringstrom, Benjamin, and Slavin. International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, 5(3), 293-306.

חומר לקריאה נוספת:
Leichsenring, F. (2005). Are psychodynamic and psychoanalytic therapies effective? A review of empirical data. International Journal of Psychoanalysis,86, 841-868.

Leichsenring, F. (2008). Effectiveness of Long-term Psychodynamic Psychotherapy: A Meta-analysis. JAMA, 300(13), 1551-1565.

Stern, S. (2004). The Yin and Yang of Intersubjectivity: Integrating Self-Psychological and Relational Thinking. Progress in Self Psychology, 20:3-20.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה