לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית - 51823
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א' או/ו ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' יונתן הפרט

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: jonathan.huppert@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: א' 14:00

מורי הקורס:
פרופ יונתן הפרט
מר אלחנן אדלר

תאור כללי של הקורס:
זה הוא רורס מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי עבור סטודנטים קלינים. היא תספק את הבסיס להבנה מה הוא טיפול קוגניטיבי התנהגותי, מה התיאוריות שבבסיס הן, ומתי ניתן להשתמש בו. בנוסף, טכניקות בסיסיות תילמדנה

מטרות הקורס:
מטרות הקורס הן: 1) עיון בעבודות קלאסיות ועכשוויות בנושא CBT. 2) רכישת כלים CBT שאפשר להשתמש בטיפול CBT או משולב 3) הצגת מקרים מהפרקטיקום שלכם בכדי לדון בהתאמתם לטיפול CBT,אינטגרטיווי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

עד סוף הקורס התלמידים יוכלו:
1. מדינת מהנחות היסוד של התנהגות (אופרנטית והמשיב) ותיאוריות קוגניטיביות.
2. תאר את אופי הקשר הטיפולי בהקשר של CBT
3. דווח על היסודות קשורים הערכת CBT
4. לפתח המשגת מקרה ראשוני CBT
5. לדעת כיצד יש לבנות פגישת CBT ולעבוד עם מטופלים תוך שיתוף פעולה.
6. תאר ממצאים כלליים אמפיריים לגבי היעילות של CBT ולדעת כיצד לחפש מידע נוסף בנושא יישומו על מקרה ספציפי
7. לנהל מספר טכניקות CBT יסודיות הקשורות להתערבויות בקוגניציות, התנהגויות, ורגשות
8. להבין את החשיבות של לקחת בחשבון את השפעת התרבות / דת / אישיות / וגורמים אחרים מסירתם של שיטות CBT.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, דיונים, סרטונים, משחקי תפקיד והצגות מקרים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
I. מבוא CBT
טיפול CBT כמו קוגניטיבי התנהגותי
II. יסודות CBT
III. בנייה לברית ב CBT
IV. ניסוח מקרה CBT

V.המודל של בק
VI. תשאול הסוקרטית
VII. שינוי סכימה
VIII. חשיפה
IX. אימון אסרטיביות
X.פתרון בעיות
XI. הפרעות אישיות

חומר חובה לקריאה:
Boswell, J.F., Sharpless, B.A., Greenberg, L.S., Heatherington, L., Huppert, J.D., Barber, J.P., Goldfried M.R., & Castonguay, L.G. (2010). Schools of Psychotherapy and the Beginnings of a Scientific Approach. In Barlow, D.H., (Ed), Oxford Handbook of Clinical Psychology. NY: Oxford University Press
Huppert, J.D. (2011) יסודות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. (In Marom, S. Gilboa-Schechtman E., Eds.) Cognitive Behavioral Therapy for Adults: An integrative approach. To be published by Probook, Israel (can skip the first 5 pages that are similar to the previous chapter)
Optional: Beck, AT (1976). Cognitive Content of Emotional Disorders (Chapter 4). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. Madison, CT: International Universities Press, pp. 76-102.
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emory, G. (1979). An Overview (Chapter 1). Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press, pp. 1-33.
Clark, D.M. (1986). A cognitive approach to panic. Behaviour Research and Therapy, 24, 461-470.


Huppert, J.D. & Elizur, J. The therapeutic relationship in CBT.
Huppert, J.D. (2011)המשגה הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. (In Marom, S. Gilboa-Schechtman E., Eds.) Cognitive Behavioral Therapy for Adults: An integrative approach. To be published by Probook, Israel

חומר לקריאה נוספת:
Fairburn, C.G., Cooper, Z., Shafran, R., & Wilson, G.T. (2008). Eating Disorders: A Transdiagnostic Protocol. In (Barlow, D.H., Ed.) Clinical Handbook of Psychological Disorders. New York: Guilford Press, pp. 578-614.
Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99, 20-35.
Linehan, M.M. & Dexter-Maza, E.T. (2008). Dialectical Behavior Therapy. In (Barlow, D.H., Ed.) Clinical Handbook of Psychological Disorders. New York: Guilford Press, pp. 365-420.
*Young, J. E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2003). Schema Therapy: Conceptual Model. In Schema Therapy: A practioner’s guide. New York: Guilford Press, pp. 1-62.
Beck, AT (1976). Cognitive Content of Emotional Disorders (Chapter 4). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. Madison, CT: International Universities Press, pp. 76-102.
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emory, G. (1979). An Overview (Chapter 1). Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press, pp. 1-33.
Clark, D.M. (1986). A cognitive approach to panic. Behaviour Research and Therapy, 24, 461-470.

Hays, P. A. (2009). Integrating evidence-based practice, cognitive-behavior therapy, and multicultural therapy: Ten steps for culturally competent practice. Professional Psychology: Research and Practice, 40(4), 354-360.

Mennin, D. S. & Farach, F. (2007). Emotion and Evolving Treatments for Adult

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
מטלות: קריאה של מאמרי חובה (המסומנים ב- *) לקראת כל שיעור, בהתאם לסילבוס. בסוף הסמסטר יגישו הסטודנטים עבודה בת 4-6 עמודים המתארת מקרה שבטיפולם וממשיגה אותו בהתאם לאחת מגישות ה-CBT שנלמדו בקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה