לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סדנה שנה ב' - התפתחות הפסיכולוג הקליני - המדע והמטפל הקליני - 51820
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 16-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 1

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופסור אוריה תשבי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: orya.tishby@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי 10-11

מורי הקורס:
פרופ אוריה תשבי

תאור כללי של הקורס:
הסדנה עוסקת במגוון נושאים עיוניים ומעשיים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית,
תוך שמלווה את תהליך ההתפתחות המקצועית של תלמידיהמגמה כפרטים וכקבוצה
לקראת הבשלה וגיבוש זהות מקצועית. בצד היבטים עיוניים עוסקת הסדנה גם
בהיבטים מעשיים ביותר של השתלבות התלמידים במקומות ההכשרה המעשית, תוך
היכרות הדדית שלכלל תלמידי המגמה את המסגרות השונות, אופנויות העבודה,
הגישות המקצועיות וההשתייכות העיוניות הנקוטות בהן.

מטרות הקורס:
מתן מרחב להתפתחות מקצועית אישית והצטרפות לזהות מקצועית קבוצתית של פסיכולוגים קליניים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

חשיבה והתנסות חוויתית באינטגרציה בין הבטים מעשיים ועיוניים בפסיכולוגיה קלינית.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: שיחות על חוויות בפרקטיקום ובמהלך הלימודים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הנושאים עולים באופן אקראי כביטוי למה שמעסיק את התלמידים במהלך השנה.

חומר חובה לקריאה:
אין חומר קריאה מתוכנן. יתכן ובהתאם לצורך או לרלבנטיות יוצעו חמרי קריאה על יד ראש המגמה והתלמידים.

חומר לקריאה נוספת:
אין חומר קריאה מתוכנן. יתכן ובהתאם לצורך או לרלבנטיות יוצעו חמרי קריאה על יד ראש המגמה והתלמידים.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
עובר. לא עובר
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה