לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אתיקה מקצועית - 51795
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 01-03-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' נורית ירמיה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Nurit.Yirmiya@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי קביעה

מורי הקורס:
פרופ נורית ירמיה

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בהיבטים האתיים-המקצועיים של הפסיכולוג במודל החוקר הקליני. בראשית הקורס נעסוק בהגדרות שונות של אתיקה ואתיקה מקצועית, ביחסים שבין אתיקה מקצועית וחוק, נתוודע לקוד האתיקה של הפסיכולוגים בישראל ולחוקים הקשורים בעבודה המקצועית ובהסדרת המקצוע. באמצעות קריאה, דיונים ומצגות בכיתה נפתח רגישות וחשיבה אתית בעשייה הטיפולית והאבחונית כמו גם במחקר. נתייחס לסוגיות ייחודיות לפסיכולוגים קליניים העוסקים במחקר ובעבודה קלינית,כגון היבטים אתיים במחקר, יצירת החוזה טיפולי ותפקידיו, הסכמה מדעת לטיפול ולאבחון, שמירת הגבולות, שמירה על סודיות וחיסיון, יחסים כפולים, ניגודי אינטרסים, יחסים קולגיאליים, אתיקה של אבחון וחווי דעה משפטית, סוגיות אתיות בטיפול בילדים ובמתבגרים, אתיקה במחקר פסיכולוגי, ועוד נושאים נבחרים.

מטרות הקורס:
פיתוח החשיבה וההבנה האתית של התלמידים המיועדים להיות פסיכולוגים בכל הקשור למחקר ולעבודה בשדה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

יכולת חשיבה והבנה אתית
הכרות ובקיאות בחוקים , בקודים ובתקנות הקשורים לעבודה המקצועית בהיבטיה האתיים והחוקיים

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ודיונים מבוססים על קרית חובה ורשות.הצגה בכיתה של נושא אישי בתחום.
דיון בסוגיות אתיות שיועלו על ידי התלמידים מתוך עבודתם הקלינית בפרקטיום.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שעור מספר 1
אכמון, י., (תשס"ח). סוגיות אתיות בפסיכולוגיה. בתוך שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס. פרק 29 עמודים 503 – 511.
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל (2017). קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל.

שעור מספר 2
כשר, א., (תשס"ח). אתיקה מקצועית. בתוך שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס. פרק 1, עמודים 15-29.
רובין, ש., (תשס"ח). על קודים, עקרונות ואתיקה במקצועות הבריאות והייעוץ. בתוך שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס. עמודים 20-51.

שעור מספר 3
אכמון, י., שפלר, ג., ווייל, ג. (2012). מקצועיות אתית בפסיכותרפיה. ירושלים: הוצאת מאגנס. פרקים 1 & 2. עמודים 1-33.

שעור מספר 4
רובין, ש. ו קורן, ד. (תשס"ח). אתיקה מחקרית: רקע בסיסי והצעות מעשיות. בתוך שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס. עמודים 603-619.
קורן, ד. אתיקה מבוססת מחקר: על ערכים, עובדות ושיטות מחקר בתחום האתיקה המקצועית. בתוך שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס. עמודים 620-635.

שעורים 5 עד 12 יוקדשו לעבודה על מקרים, להצגות של התלמידים של נושאים נבחרים בתחום האתיקה המקצועית ולדיונים.

נושאים אפשריים להצגה בכיתה
יחסי מטפלים – מטופלים בעידן הדיגיטלי (טיפול מרחוק, פייסבוק, ווטסאפ ועוד)
מבחנים פסיכולוגים
מיעוטים
פוליטיקה
מדריכים – מודרכים – טיפול פסיכולוגי
מדריכים – מודרכים – מחקר
שמירת סודיות לאחר מות
הזכות למות בכבוד
הפרת סודיות
רפורמה בבריאות הנפש
אשפוז כפוי
פונדקאות
טרנסג'נדריות
אסירים
ראיונות קבלה
סיום טיפול
מגע
היבטים תרבותיים
תרומת איברים
טיפול במחלות סופניות


שעור 13 סיכום

חומר חובה לקריאה:
שעור מספר 1
אכמון, י., (תשס"ח). סוגיות אתיות בפסיכולוגיה. בתוך שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס. פרק 29 עמודים 503 – 511.
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל (2017). קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל.

שעור מספר 2
כשר, א., (תשס"ח). אתיקה מקצועית. בתוך שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס. פרק 1, עמודים 15-29.
רובין, ש., (תשס"ח). על קודים, עקרונות ואתיקה במקצועות הבריאות והייעוץ. בתוך שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס. עמודים 20-51.

שעור מספר 3
אכמון, י., שפלר, ג., ווייל, ג. (2012). מקצועיות אתית בפסיכותרפיה. ירושלים: הוצאת מאגנס. פרקים 1 & 2. עמודים 1-33.

שעור מספר 4
רובין, ש. ו קורן, ד. (תשס"ח). אתיקה מחקרית: רקע בסיסי והצעות מעשיות. בתוך שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס. עמודים 603-619.
קורן, ד. אתיקה מבוססת מחקר: על ערכים, עובדות ושיטות מחקר בתחום האתיקה המקצועית. בתוך שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס. עמודים 620-635.

חומר לקריאה נוספת:
החמר יעודכן לאורך הסמסטר.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה25 %
השתתפות 50 %
הגשת עבודה 25 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה