לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יסודות הפסיכותרפיה: עקרונות מקצועיים - 51794
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' אוריה תשבי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: orya.tishby@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום א' 1-2

מורי הקורס:
פרופ אוריה תשבי

תאור כללי של הקורס:
הקורס מיועד לרכישת מושגי יסוד בפסיכותרפיה פסיכו דינמית. מהו טיפול נפשי, מהו חוזה טיפולי, הערכה בטיפול פסיכודינמי והמשגת מקרה, התערבויות אופיניות,ברית טיפולית התנגדות, העברה העברה-נגדית, מנגנוני שינוי בטיפול, סיום בטיפול.

מטרות הקורס:
הכרות והתנסות עם מושגי היסוד בפסיכותרפיה פסיכודינמית, הערכת מטופלים לפסיכותרפיה וטיפול.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכרות תיאורטית ומעשית עם מושגי יסוד בפסיכותרפיה פסיכודינמית,

דרישות נוכחות (%):
נוכחות בשעור - חובה

שיטת ההוראה בקורס: השעורים מבוססים על קריאת מאמרים ופרקים מתוך כמה ספרי לימוד, ועל דיונים בכיתה אודות חומר הקריאה ותוך התייחסות להתנסויות התלמידים בטיפוליהם בפרקטיקום.
צפייה בסרטי טיפול מהספריה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:

מהי פסיכותרפיה ?
הערכת אישיות - רמות ארגון אישיות והשלכות לטיפול ולקשר הטיפולי
המשגת מקרה וקביעת מטרות טיפול
תחילת טיפול - חוזה טיפולי ו setting
הקשבה דינמית, אמפתיה
ברית טיפולית
התערבויות בטיפול דינמי
העברה והעברה נגדית
מנגנוני שינוי
קשיים בתהליך הטיפולי - התנגדות ותקיעות
סיום טיפול ופרידה

חומר חובה לקריאה:
Gabbard , G.O. (2004). Long-Term Psychodynamic Psychotherapy- A basic text. Washington, APA .
Safran, J.D. (2012). Psychoanalysis and Psychoanalytic Therapies. Washington, APA.
Summers, R.E. & Barber, J.P. (2010). Psychodynamic Therapy; A guide to evidence based practice. New York, Guilford

חומר לקריאה נוספת:
יועלה לאתר הקורס

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 20 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הגשת 2 תרגילים - האחד תגובה תיאורטית והשני ניתוח קצר של דוגמא קלינית
עבודה מסכמת בסוף הקורס
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה