לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבחנים נוירופסיכולוגיים ב' - 51777
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 13-02-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): תמי פלג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yehuda.pollak@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שלישי, 11:00-12:00

מורי הקורס:
ד"ר תמי פילובסקי-פלג

תאור כללי של הקורס:
הקורס יידון במאפיינים התיאורטיים והמעשיים של ההערכה הנוירופסיכולוגית.

מטרות הקורס:
היכרות עם הרקע, השיקולים הקליניים והטכניקות המקובלות של ההערכה הנוירופסיכולוגית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר מבחנים נוירופסיכווגיים שונים ולנתח את תכונותים.
לדון באופן ביקורתי בבסיס ההערכה הנוירופסיכולוגית.
להצביע על התחומים השונים הנכללים בהערכה.
לנתח מקרים ותגובות במהלך ההערכה.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
עקרונות, אנמנזה ומבחנים בתחומים הבאים: קשב, זיכרון, תפקודים ניהוליים, היתחלות, תפקוד פרה-מורבידי.

חומר חובה לקריאה:
מפורט ומצורף באתר הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה