לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סוגיות ביעוץ, טיפול ופסיכותרפיה בשיקום - 51773
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-02-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר שירי בן נאים

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Shiri.bennaim@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: ראשון 11-12

מורי הקורס:
ד"ר שירי בן נאים

תאור כללי של הקורס:
הקורס יתבסס על ספרות מקצועית, קלאסית ועדכנית, ועל דוגמאות קליניות. הדגש יושם על תרגום התיאוריה המוצעת לביצוע הלכה למעשה כמטפלים/ות בשטח ועל תפיסת הטיפול וה setting הטיפולי על פי כל אחת מן התאוריות .

מטרות הקורס:
לסקור תיאוריות פסיכולוגיות מרכזיות הרלוונטיות לתפקיד הפסיכולוגי/ת השיקומי/ת במערכות הרפואיות והשיקומיות בארץ.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לפתח יכולת אנליטית ויצירתיות טיפולית, על מנת שיוכלו בעתיד לנתח את דרישות המערכת וצרכי הקליינטים/יות ולספק את סוג ההתערבות הטיפולית המתאים. חידוד יכולות אלו יאפשר לסטודנטים/יות לפעול באופן מודע ושיטתי במסגרת המורכבות האופיינית למקצוע הפסיכולוגיה השיקומית.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא כללי לגישות השונות והאינטגרציה עם התחום השיקומי
2. מבט אל התיאוריות הפסיכודינמיות והפעלתן בשדה השיקומי:
זיגמונד פרויד
פסיכולוגיית האני
יחסי אובייקט
פסיכולוגיית העצמי
3. הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית
4. הפסיכותרפיה התמיכתית
5. פסיכותרפיה אקזיסטנציאלית

חומר חובה לקריאה:

Chan, F., Berven, N. L., & Thomas, K.R. (2004). Counselling theories and techniques for rehabilitation health professionals. New York: Springer. (chap. 2: Psychodynamic therapy)


הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית (1)
1. מיטשל ובלאק (2006). פרויד ומעבר לו. (פרק 1: זיגמונד פרויד והמסורת הפסיכואנליטית הקלסית). תולעת ספרים.

3. Cubbage, M. E., & Thomas, K. R. (1989). Freud and disability. Rehabilitation Psychology, 34, 161-173.
4. Thomas, K.R.,& Siller, J. (1999). Object loss, mourning, and adjustment to disability. Psychoanalytic Psychology. Vol 16(2), 179-197.

פסיכולוגיית האני (2)
1. . מיטשל ובלאק (2006). פרויד ומעבר לו. (פרק 2:פסיכולוגיית האני). תולעת ספרים.
2. Vos, M.S., & de Haes, J.C. (2007). Denial in cancer patients, an explorative review. Psychooncology, 16(1), 2-25.


תיאוריות יחסי האובייקט (3)
1 . מיטשל ובלאק (2006). פרויד ומעבר לו. (פרק 4: מלאני קליין והתאוריה הקלייניאנית בת זמננו). תולעת ספרים.
2. . מיטשל ובלאק (2006). פרויד ומעבר לו. (פרק 5:האסכולה הבריטית של יחסי-אובייקט: ור"ד פיירברן וד"ו ויניקוט). תולעת ספרים.
3. Thomas, K.R., & McGinnis, J.D. (1991). The psychoanalytic theories of D.W. Winnicott as applied to rehabilitation. Journal of Rehabilitation, July-Sept, 63-66.
4. Segal, J. (1996). Whose disability? Countertransference in work with people with disabilities. Psychodynamic Counseling, 2, 155-166.
5. החזקה והכלה – ומה בניהן? מאיר פרלוב (פסיכולוגיה עברית)

הפסיכותרפיה התמיכתית בשיקום (4)
1. Pinsker, H. (1994). The role of theory in teaching supportive psychotherapy. American Journal of Psychotherapy, 48, 530-542.
2. Dewald, P. A. (1994). Principles of supportive psychotherapy. American Journal of Psychotherapy, 48, 505-529.
3. Fow, N. R. (1998). Supportive psychotherapy and psychological adjustment to physical disability. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 29, 21-24.
4. Kernberg, O. F. (1999). Psychoanalysis, psychoanalytic psychotherapy and supportive psychotherapy: Contemporary controversies. International Journal Psychoanalysis, 80, 1075-1091.
5. Watson, M., Kissane, D.W., Lederberg, M.S., Holland, J.C. (2011).Supportive Psychotherapy in Cancer Care: An Essential Ingredient of All Therapy. In Handbook of Psychotherapy in Cancer Care.
פסיכולוגיית העצמי (5)
1. . מיטשל ובלאק (2006). פרויד ומעבר לו. (פרק 6: פסיכולוגיות של זהות ושל עצמי: אריק אריקסון והיינץ קוהוט). תולעת ספרים.

2. Klonoff, P.S., & Lage, G. A. (1991). Narcissistic injury in patients with traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 6 (4), 11-21.
3. העברה נגדית – סקירה היסטורית, מאיר פרלוב (פסיכולוגיה עברית)
הפסיכותרפיה האקזיסטנציאלית (6)
“Composing a life involves a continual reimagining of the future, and reinterpretation of the past, to give meaning to the present” (M. C. Bateson)
1. Yalom, I.D. (1980) Existential Psychotherapy. Introduction. BasicBook.


2. ויקטור פראנקל (2001). האדם מחפש משמעות. דביר.

3. Chan, F., Berven, N. L., & Thomas, K.R. (2004). Counselling theories and techniques for rehabilitation health professionals. New York: Springer. (chap. 6: Logotherapy)

4. Lukas, E. (1998). The meaning of life and the goals in life for chronically ill people. In: P. T. P. Wong, & P. S. Fry (Eds.), The human quest for meaning (chap. 15). London: LEA.

הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית (7)

סיכום

1. מיטשל ובלאק (2006). פרויד ומעבר לו. (פרק 9: מחלוקות בנוגע לטכניקה). תולעת ספרים.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה