לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

רעיונות מהותיים בתאוריה הפסיכואנליטית - 51689
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 25-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): צבי כרמלי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: zcarmeli@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ה 18:00-19:00

מורי הקורס:
ד"ר צבי כרמלי

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בחשיפת ואיתור הרעיונות המהותיים הגלומים במודלים ובכתבים
של תיאורטיקנים פסיכואנליטיים מרכזיים (פרויד, מאהלר, קליין, ויניקוט וקוהוט). במהלך הקורס יידון הקשר האינהרנטי בין הרעיונות המהותיים לבין העבודה הטיפולית, תוך התייחסות לדוגמאות קליניות.

מטרות הקורס:
1. למידת הרעיונות המהותיים של התיאוריות הפסיכואנליטיות המרכזיות
2. הבנת הקשר בין הרעיונות הכלליים לבין העבודה הקלינית .

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להבין את עיקרי הרעיונות של התיאוריות הפסיכואנליטיות המרכזיות
2. ליישם את הרעיונות הללו בעת החשיבה על טיפולים, בשעת הטיפול ואחריה.
3. לנהל חשיבה רפלקטיבית ביחס לשיקולים המנחים אותם בעת שהם יוצרים חיבור בין תיאוריה למקרה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית משולבת בדיונים בכיתה תוך שימוש בדוגמאות קליניות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
א. מבוא: הקשר בין תיאוריה לפרקטיקה. נקודות מהותיות לתיאוריה פסיכואנליטית באשר היא.
ב. התיאוריה של פרויד: האדם כסובייקט מפוצל
שפתו של הלא מודע
גוף ומיניות ומשמעות נפשית
אדיפוס ומשמעותו הרחבה בתיאוריה הפרוידיאנית
ג. התיאוריה של מאהלר: התבוננות התפתחותית ומקומה בתהליך הטיפולי
ד. התיאוריה של קליין: הפוזיציות, ההגנות, התהליך הטיפולי.
ה. התיאוריה של ויניקוט: עצמי אמיתי/מזויף, היווצרות העצמי בתהליך הטיפולי.
יצירתיות, אשליה, משחק
ו. התיאוריה של קוהוט: האדם הטרגי מול האדם האשם – תיאוריה וטכניקה טיפולית.

חומר חובה לקריאה:
*חומר קריאת החובה הסופי יהיה על פי מה שייכתב באתר הקורס ב Moodle
Beck, A. T. (1979). Common Sense and Beyond. In Cognitive Therapy and the Emotional Disorders (pp. 6-23). New York: Meridian.
Freud, S. (1895) Miss Lucy R. Studies on Hysteria, SE 2, pp. 106-124
Freud, S. (1923). The Ego and the Id, chapter 3. SE, 19, pp. 28-39
Freud, S. (1917). A Difficulty in the Path of Psycho-Analysis, SE 17: 135-144
Joseph, B. (1985). Transference: The Total Situation. International Journal of Psychoanalysis, 66, 447-454
Klein, M. (1946). Notes on Some Schizoid Mechanisms.
Klein, M. (1952). Some Theoretical Conclusions Regarding the Emotional Life of the Infant.
Kohut, H. and Wolf, E. S. (1978). The Disorders of the Self and their Treatment: An Outline. International Journal of Psycho-Analysis, 59, 413-425
Kramer, S. (1979). The Technical Significance and Application of Mahler's Separation-individuation Theory. Journal of the American Psychoanalytic Association, 27, 241-262
Leader, D. ( 2008). A quick fix for the soul. The Guardian, (Tuesday, September 9)
Mahler, M. S. and La Perriere, K. (1965). Mother-Child Interaction During Separation-Individuation. Psychoanalytic Quarterly, 34, 483-498
Ogden, T. H. (1992) The Dialectically Constituted/decentred Subject of Psychoanalysis. I. The Freudian Subject. International Journal of Psychanalysais, 73, 517-526
Ogden, T. H. (1996). The Perverse Subject of Analysis. Journal of the American Psychoanalytic Association 44: 1121-1146
Strachey, J. (1934). The Nature of the Therapeutic Action of Psycho-Analysis. International Journal of Psycho-Analysis, 15, 127-159.
Winnicott, D. W. (1960). Ego Distortion in terms of True and False Self. In The Maturational Processes and the Facilitating Environment (pp. 140-152). New York: International University Press.
Winnicot, D. W. (1971). Playing: Creative Activity and the Search for the Self. In Playing and Reality (pp. 53-64). London: Tavistock Publications.

חומר לקריאה נוספת:
פרויד, ז. (2002). מאמרים על טכניקה. בתוך הטיפול הפסיכואנליטי, עמ' 81-128, הוצאת עם עובד.

Caper, R. (1997). A Mind Of One's Own. International Journal of Psycho-Analysis, 78, 265-278 (pp. 270-276)
Isaacs, S. (1948) The Nature and Function of Phantasy. International Journal of psychoanalysis, 29, 73-97
Ogden, T. H. (1992b). Comments on Transference and Countertransference in the Initial Analytic Meeting. Psychoanalytic Inquiry, 12, 225-247.
Segal, H. (1957). Notes on Symbol Formation. International Journal of Psycho-Analysis 38: 391-397
דיון על "המקרה של הקדילאק" - ויכוח בין גישה קוהוטיאנית לבין גישות בריטיות:
Fosshage, J. L. (1990). Clinical Protocol. Psychoanalytic Inquiry, 10, 461-477
Kohon, G. (1990). Discussion: British Independent Object Relations View. Psychoanalytic Inquiry, 10, 550-553.
Roth, P. and Segal, H. (1990). Discussion: A Kleinian View. Psychoanalytic Inquiry, 10, 541-549.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה