לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינריון מודרך בפסיכוביולוגיה - 51531
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 07-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' יהודה שביט

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: udi.shavit@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג': 9:00-10:00

מורי הקורס:
פרופ יהודה שביט

תאור כללי של הקורס:
הסמינר מיועד לתלמידי התוכנית בפסיכוביולוגיה בלבד. במסגרת הסמינר יערכו מפגשים עם
מורים העוסקים במחקר פסיכוביולוגי - במחלקה לפסיכולוגיה, במכון למדעי החיים ובמרכז לחקר המח. המורים יציגו את תחומי העניין והמתודולוגיות המחקריות במעבדותיהם. הסטודנטים יכינו ויציגו עבודות תאורטיות מונחות בנושאים שיוצגו במהלך הקורס.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להכיר לתלמידי התכנית את חוקרי האוניברסיטה העוסקים בפסיכוביולוגיה ונושאי המחקר שלהם, לצורך ההשתלבות של הסטודנטים במחקר מעבדתי בתחום זה, הן במסגרת סימינריון בוגר בשנה ג' והן במסגרת לימודים מתקדמים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס התלמידים יהיו מסוגלים:
•לזהות את חוקרי האוניברסיטה העוסקים במחקר פסיכוביולוגי ולזכור ולתאר את תחומי הענין הספציפיים שלהם.
•להשוות ולהתייחס לנושאי המחקר השונים באוניברסיטה כדי לבחור מנחה לסמינר המודרך בהמשך השנה, ולעבודה המעבדתית בשנה ג' במסגרת סמינריון בוגר.
•לאסוף ולסכם מספר מאמרים מרכזיים ועדכניים בתחום הענין של מנחה הסמינר (לאחר התייעצות ראשונית עם המנחה).
•לתכנן, לארגן ולבנות מצגת בת שלושים דקות המסכמת את המאמרים ועושה אינטגרציה שלהם לכלל הבנה כללית של שאלה מחקרית (הקשורה לתחום הענין האקדמי של המנחה).

דרישות נוכחות (%):
נדרשת נוכחות מלאה (100%) בכל השעורים

שיטת ההוראה בקורס: החלק הראשון של הקורס יורכב מהרצאות אורח שבועיות של חוקרי האוניברסיטה שמתמקדים בתחום הפסיכוביולוגיה. בחלק השני של הקורס (המתקיים בקמפוס ספרא בסמסטר ב), כל אחד מהסטודנטים יבחר מנחה מתוך רשימת המרצים האורחים ויעזר בו/ה להנחיה לתכנון ובנית מצגת בת שלושים דקות המסכמת את המאמרים ועושה אינטגרציה שלהם לכלל הבנה של אספקט מסוים הקשור לתחום הענין המחקרי של המנחה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רשימת המרצים האורחים ותחומי הענין שלהם תמסר בתחילת הסמסטר.

חומר חובה לקריאה:
חומר הקריאה ימסר באופן פרטני לכל סטודנט על ידי מנחה העבודה.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה100 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה