לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר - 50999
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יפעת מעוז

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msifat@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ יפעת מעוז

תאור כללי של הקורס:
הקורס ילמד גישות ומיומנויות מתקדמות למחקר וכתיבה אקדמיים ויוקדש לעבודה רצופה כהכנה למחקר העצמאי של כל אחד מהתלמידים המשתתפים בו. מטרת הקורס היא להוליך לקראת בנייה, ניסוח וכתיבה של הצעת המחקר לתזה או לדוקטורט. מבין הנושאים שיידונו: שיקולים בבחירת נושא המחקר, תיחום נושא המחקר, ניסוח שאלת המחקר והבהרת חשיבותה, תכנון מבנה ומערך המחקר, ניסוח והצגת המתודולוגיה של המחקר, עקרונות המחקר הכמותי והאיכותני, שיטות עבודה, הכנה ובנייה של הצעת המחקר, התמודדות עם קשיים ודילמות במהלך המחקר והכתיבה, אתיקה במחקר, נורמות אקדמיות, והדרכה בנושא כתיבת מאמרים אקדמיים. הקורס ישלב קריאה ודיון בטקסטים העוסקים במחקר, כתיבה ונורמות אקדמיים, עם עבודה עצמאית, התייעצות בקבוצות, והצגות בכיתה.

מטרות הקורס:
הקורס ילמד גישות ומיומנויות מתקדמות למחקר וכתיבה אקדמיים ויוקדש לעבודה רצופה כהכנה למחקר העצמאי של כל אחד מהתלמידים המשתתפים בו. מטרת הקורס היא להוליך לקראת בנייה, ניסוח וכתיבה של הצעת המחקר לתזה או לדוקטורט. מבין הנושאים שיידונו: שיקולים בבחירת נושא המחקר, תיחום נושא המחקר, ניסוח שאלת המחקר והבהרת חשיבותה, תכנון מבנה ומערך המחקר, ניסוח והצגת המתודולוגיה של המחקר, עקרונות המחקר הכמותי והאיכותני, שיטות עבודה, הכנה ובנייה של הצעת המחקר, התמודדות עם קשיים ודילמות במהלך המחקר והכתיבה, אתיקה במחקר, נורמות אקדמיות, והדרכה בנושא כתיבת מאמרים אקדמיים. הקורס ישלב קריאה ודיון בטקסטים העוסקים במחקר, כתיבה ונורמות אקדמיים, עם עבודה עצמאית, התייעצות בקבוצות, והצגות בכיתה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הקורס ילמד גישות ומיומנויות מתקדמות למחקר וכתיבה אקדמיים ויוקדש לעבודה רצופה כהכנה למחקר העצמאי של כל אחד מהתלמידים המשתתפים בו. מטרת הקורס היא להוליך לקראת בנייה, ניסוח וכתיבה של הצעת המחקר לתזה או לדוקטורט. מבין הנושאים שיידונו: שיקולים בבחירת נושא המחקר, תיחום נושא המחקר, ניסוח שאלת המחקר והבהרת חשיבותה, תכנון מבנה ומערך המחקר, ניסוח והצגת המתודולוגיה של המחקר, עקרונות המחקר הכמותי והאיכותני, שיטות עבודה, הכנה ובנייה של הצעת המחקר, התמודדות עם קשיים ודילמות במהלך המחקר והכתיבה, אתיקה במחקר, נורמות אקדמיות, והדרכה בנושא כתיבת מאמרים אקדמיים. הקורס ישלב קריאה ודיון בטקסטים העוסקים במחקר, כתיבה ונורמות אקדמיים, עם עבודה עצמאית, התייעצות בקבוצות, והצגות בכיתה.

דרישות נוכחות (%):
85%

שיטת ההוראה בקורס: הקורס ישלב קריאה ודיון בטקסטים העוסקים במחקר, כתיבה ונורמות אקדמיים, עם עבודה עצמאית, התייעצות בקבוצות, והצגות בכיתה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבין הנושאים שיידונו: שיקולים בבחירת נושא המחקר, תיחום נושא המחקר, ניסוח שאלת המחקר והבהרת חשיבותה, תכנון מבנה ומערך המחקר, ניסוח והצגת המתודולוגיה של המחקר, עקרונות המחקר הכמותי והאיכותני, שיטות עבודה, הכנה ובנייה של הצעת המחקר, התמודדות עם קשיים ודילמות במהלך המחקר והכתיבה, אתיקה במחקר, נורמות אקדמיות, והדרכה בנושא כתיבת מאמרים אקדמיים. הקורס ישלב קריאה ודיון בטקסטים העוסקים במחקר, כתיבה ונורמות אקדמיים, עם עבודה עצמאית, התייעצות בקבוצות, והצגות בכיתה

חומר חובה לקריאה:
Humphreys, M. & Watson, T. (2009). Ethnographic Practices: From
‘Writing-up Ethnographic Research’

KlingerJ., et al (2005). How to publish in scholarly journals. Educational Researcher, 14-20.

Kilbourn, B. (2006). The qualitative doctoral dissertation. Teacher College records, 108(4), 529-576.

Nenty, J. (2009). Writing Quantitative Research Thesis. International Journal of Educational Science, 1(1), 19-32.

APA (2008). Experimental paper sample.

Purdue.Owl. Writing the Experimental Report.
Manning Peter and Cullum-Swan Betsy (1994) "Narrative, Content and Semiotic Analysis" In Denzin Norman and Yyvona Lincoln (eds.) Handbook of Qualitative Research, 463-77. London: Sage.


Best, Stephen and Sharon Marcus (2009) “Surface Reading: An Introduction,” Representations 108: 1-21. Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:19255

Pink, Sarah (2013) Doing Visual Ethnography. London: Sage (3rd edition)
http://www.uk.sagepub.com/books/Book235866/toc


Pink, Sarah (2003) "Interdisciplinary agendas in visual research: re-situating visual anthropology" Visual Studies 8(2) 179-182.
Hine, Cristine (2001) Virtual Ethnography London: Sage.

Ingold, Tim (2010) “Ways of Mind-Walking: Reading, Writing, Painting,” Visual Studies 25(1): 15-23
C. Wright Mills, “On Intellectual Craftsmanship” in The Sociological Imagination (New York:
Grove Press, 1961), pp. 195-226.

Eviatar Zerubavel, The Clockwork Muse (Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1999), pp. 1-55.


חומר לקריאה נוספת:
, de Vries, M. & Maoz, I. (2013). Tracking for peace: Assessing the effectiveness of Track Two Diplomacy in the Israeli–Palestinian conflict. Dynamics of Asymmetric Conflict, 6(1-3), 62-74.
Maoz, I. (2012). The Face of the Enemy: The Effect of Press-reported Visual Information Regarding the Facial Features of Opponent politicians on Support for Peace. Political Communication.
Mor, Y. & Maoz, I. (in press). perceptions, strategies, experiences and emotions of Israeli-Jewish students regarding self-presentation on Facebook. Media Frames (in Hebrew)
Nagar, R., & Maoz, I. (in press.) “(Non)Acknowledgment of Rights as a Barrier to Conflict Resolution: Predicting Jewish-Israeli Attitudes towards the Palestinian Demand to National Self-Determination. Dynamics of Asymmetric Conflict.
Amit Pinchevski and Roy Brand, “Holocaust Perversions: The Stalags Pulp Fiction and the Eichmann Trial” Critical Studies in Media Communication 24.5 (2007): 387-407
Ron, Y. & Maoz, I. (2013). Dangerous Stories: Encountering narratives of the other in the Israeli-Palestinian conflict. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology.


Ron, Y., Maoz, I. & Bekerman, Z. (2010). Dialogue and Ideology: The Effect of Continuous Involvement in Jewish-Arab Dialogue Encounters on the Ideological Perspectives of Israeli-Jews. International Journal of Intercultural Relations, 34(6), 571-579.

Ron, Y. & Maoz, I. (2013) Peacemaking through dialogue? The effects of continuous participation in dialogue workshops on perceptions regarding the resolution of the Israeli-Palestinian conflict. Dynamics of Asymmetric Conflict
Rosenberg, H. (in press). Backpacking Experience and the Mobile Phone. Media Frames, 13. (in Hebrew)
Kohn, A. & Rosenberg, H. (2013)."Collapsing walls and the question of commemoration: Graffiti in the Israeli Withdrawal, August 2005".Social Semiotics, 23(2), 606-631.
Rosenberg, H. & Maoz, I (2012). “Meeting the Enemy: The Reception of a Television Interview with a Female Palestinian Terrorist among Jewish Youth in Israel". The Communication Review, 15(1), 45-71.
Rosenberg, H. & Kohn, A. (2012). "'I feel comfortable speaking with you softly': New Media & Stutters". Media Frames, 9, 29-68. (in Hebrew).
Rosenberg, H. & Maoz (2011). An encounter with the enemy: The reception of a television interview with a terrorist by Hawkish Jewish-Israeli adolescents. Media Frames, 6, 89-117. (in Hebrew).


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 40 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 30 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
מומלץ מאוד גם לתלמידי שלב אלף בדוקטורט
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה