לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ניתוח טקסטים פוליטיים ותרבותיים בעידן הדיגיטלי: תיאוריה ופרקטיקה - 50977
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-11-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר מיטל בלמס

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: meitalbalmas@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי 12:00-13:00

מורי הקורס:
ד"ר מיטל בלמס-כהן

תאור כללי של הקורס:
ניתוח תוכן הוא אחת מהמתודולוגיות השימושיות והחשובות ביותר המבוצעות על ידי מדעני חברה בכלל וחוקרי תקשורת בפרט. קורס זה מתמקד בניתוח של תכנים תקשורתיים ומבוסס על ניתוח תוכן כמותי (ממוחשב ואנושי) כמתודולוגיה. תלמידים יחקרו שאלות מגוונות כגון: מה אנחנו יכולים ללמוד על חדשות מניתוח תוכנם? מה עשוי להשפיע על אופן הסיקור החדשותי בעתות משבר וסכסוך? כיצד מוצגים קונפליקטים וסכסוכים בינלאומיים בתקשורת זרה? באיזו מידה המדיה החברתית (כגון פייסבוק וטוויטר) משמשים כבמה לאקטיביזם חברתי או פוליטי? במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים הן להעריך באופן ביקורתי מתודולוגיות ניתוח תוכן שעומדות בבסיס עבודתם של חוקרים אחרים והן יבצעו בעצמם פרויקט מחקרי בניתוח תוכן כעבודת סיום קורס או סמינר בפורמט מאמר אקדמי.

מטרות הקורס:
חובות הקורס
1. השתתפות בפעילה בקורס.
2. קריאה שוטפת של הביבליוגרפיה המצורפת.
4. פרזנטציה של נושא העבודה הסופית או הסמינר.
5. הגשת עבודה סופית- כתיבת מאמר אקדמי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

. ללמוד שיטות שונות לניתוח תוכן
2. לנתח ולהעריך מאמרים בתחום
3. לבנות מסד נתונים בSPSS המבוסס על ניתוח תוכן
4. לערוך מחקר מקורי המתבסס על ניתוח תוכן
5. לבצע מחקר אמפירי עצמאי (עבודת סמינר) ולכתוב מאמר אקדמי אשר יכול להישלח לכנסים, כגון מתקשרים, האגודה הישראלית לתקשורת.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, דיונים, פרזנטציות ושיעורים יישומיים בחוות המחשבים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. היכרות עם חומרי הקורס והדרישות, דיון בתפקיד של ניתוחי תוכן במחקרי מדעי החברה
2. מה ניתן לעשות עם ניתוח תוכן- דיון במאמרים
3. מה ניתן לעשות עם ניתוח תוכן- דיון במאמרים
4. היכרות עם המאגר לקסיס-נקסיס
5. ניתוח תוכן ממוחשב- היכרות עם AmCat ופתיחת חשבון
6. ניתוח תוכן ממוחשב- AmCat
7. פגישות אישיות עם סטודנטים –אישור נושא עבודה סופית/סמינר
8. פגישות אישיות עם סטודנטים- אישור נושא העבודה הסופית/סמינר
9. כיצד כותבים מאמר
10. כיצד כותבים מאמר
11. עבודה מונחית על פרויקטים אישיים בחוות המחשבים
12. פרזנטציות בכיתה
13. פרזנטציות בכיתה

חומר חובה לקריאה:
• Harcup, T. and O´Neill, D. (2001). What is News? Galtung and Ruge Revisited [Electronic version]. Journalism Studies, 2(2): 261-280.
• Strömbäck, J. and Dimitrova, D.V. (2011) Mediatization and Media Interventionism: A Comparative Analysis of Sweden and the United States. The International Journal of Press/Politics, 16 30
• Semetko, H.A., & Valkenburg, P.M. (2000). Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. Journal of Communication. 50(2), 93-109.
• Balmas, M & Sheafer, T. (2013). Leaders First, Countries After: Political Personalization in the International Media Arena. Journal of Communication, 63, 454-475.

חומר לקריאה נוספת:
Krippendorff, K. (1980). Content analysis: An introduction to its methodology. Newbury Park, CA: Sage.

Riffe, D., Lacy, L., & Fico, F. G. (1998). Analyzing media messages. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. Newbury Park, CA: Sage.

Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). Mediating the message: Theories of influences on mass media content. New York: Longman.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 80 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
ייתכנו שינויים בסילבוס
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה