לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קולנוע לאומי, קולנוע עולמי - 50941
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 13-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' רעיה מורג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: raya.morag@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג', 1600-01700

מורי הקורס:
פרופ רעיה מורג

תאור כללי של הקורס:
הקורס מציע דיון בסוגיות מרכזיות בקולנוע העולמי העכשווי, בעיקר זה האמנותי – ההגדרות המשתנות של קולנוע לאומי בעידן הגלובליזציה; לאומיות וטרנס-לאומיות; זהות והזדהות; מולדת, גלות והגירה; עיבוד העבר הטראומטי; מגדר ולאומיות. הדיון בסוגיות אלה יתבסס על ניתוח טכסטואלי של סרטים עלילתיים ממבחר ארצות ואזורים: חלב הצער (קלאודיה יוסה, פרו, 2009), פרידה (אשגאר פרהאדי, איראן, 2011), מחבואים (מיכאל הנקה, אוסטריה, 2005), הביתה (ז'אנג יימו, סין, (2014, אידה (פאבל פאבליקובסקי, פולין, 2013), התמונה החסרה (רית'י פאן, קמבודיה 2014), חוף מבטחים (אקי קאוריסמקי, פינלנד, 2011).

מטרות הקורס:
היכרות עם הקולנוע העולמי, התוודעות לסוגיות של לאומיות וגלובליות וייצוגן האסתטי והאתי, כולל דגמים חתרניים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום קורס זה התלמידים יכירו את הקולנוע העולמי הלא מיינסטרימי ויפתחו כלים להתמודדות מושכלת עימו. כן יתוודעו לגישות המרכזיות בסוגיה של לאומיות/גלובליות וקולנוע.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, ניתוח סרטים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. 15.10.18 מבוא
לאומיות והזיכרון ההגמוני: חלב הצער The Milk of Sorrow – קלאודיה יוסה
2. 22.10.18 המשך
3. 29.10.18 חתרנות בקולנוע האיראני העכשווי: פרידה A Separation – אשגאר פרהאדי
4. 5.11.18 המשך
5. 12.11.18 שיבת המודחק האירופי: מחבואים Hidden – מיכאל הנקה
6. 19.11.18 המשך
7. 26.11.18 הקולנוע הסיני מתבונן בעברו הטראומטי: הביתה Coming Home – יימו ז'אנג
8. 3.12.18 המשך
9. 10.12.18 הקולנוע הפולני העכשווי מתבונן בשואה: אידה Ida – פאבל פאבליקובסקי
10. 17.12.18 המשך
11. 24.12.18 הקולנוע הקמבודי לאחר החמר רוג': התמונה החסרה – רית'י פאן
12. 31.12.18 המשך
13. 7.1.19 הקולנוע האוט'רי וסוגיית ההגירה?: חוף מבטחים Le Havre – אקי קאוריסמקי

14. 14.1.19 סיכום
חומר חובה לקריאה:
חומר קריאה נלווה:
1. 2. 1. Andrew, Dudley (2010) "Time Zones and Jetlag The Flows and Phases of World Cinema" World Cinemas, Transnational Perspectives eds. Nataša Ďurovičová and Kathleen Newman NY and London Routledge: 59-89.
3. 4. בנדיקט, אנדרסון (2000) "מבוא", קהילות מדומיינות האוניברסיטה הפתוחה תל אביב: 31-38.2.
5. 6. 3. Jarvie, Ian (2000) "National Cinema A Theoretical Assessment" Cinema & Nation eds. Mette Hjort and Scott MacKenzie London Routledge: 75-87.
7. 4. Hirsch, Marianne (2001) "Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory", Yale Journal of Criticism, 14.1: 5-37. – לדיון ב"חלב הצער"
5. Rugo, Daniele (2016) "Asghar Farhadi Acknowledging Hybrid Traditions: Iran, Hollywood and Transnational Cinema, Third Text, 30.3-4: 173-187. – לדיון ב"פרידה"
8. 6. Caché Dossier (2007) Screen 48.2: 211-249. – לדיון ב"מחבואים"
9. 7. Elsaeeser, Thomas (2009) "Mind Game film" Puzzle Films: Complex Storytelling in Contemporary Cinema ed. Warren Buckland Wiley-Blackwell: 13-41. – לדיון ב"מחבואים"
8. Fredric Jameson (1986) "Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism" Social Text 15: 65-88. – לדיון ב"הביתה"
9. Aijaz, Ahmad (1987) "Jameson's Rhetoric of Otherness and the National Allegory" Social Text 17: 3-25. – לדיון ב"הביתה"
10. Ratner, Megan (2014) "Displaced Persons IDA’s Window on Vanished Lives" Film Quarterly 67.3 (Spring): 30-34. לדיון ב"אידה" -
11. Shohat, Ella (2006) "Post-Third-Worldist Culture: Gender, Nation, and the Cinema" Transnational Cinema The Film Reader eds. Elizabeth Ezra and Terry Rowden London Routledge: 39-56.
12. Landsberg, Alison (2003) "Prosthetic Memory: The Ethics and Politics of Memory in an Age of Mass Culture" In Memory and Popular Film, ed. Paul Grainge, Manchester New York: Manchester University Press: 144–161.
13. Boyle, Deirdre (2014) "Confronting Images of Ideology: an Interview with Rithy Panh" Cineaste 39.3: 33-39. לדיון ב"התמונה החסרה"-
14. Panh, Rithy and Bataille, Christophe (2014) The Missing Picture, Film Script. Publisher Editions Grasset. לדיון ב"התמונה החסרה"-


חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
חובות הקורס:
• קריאת הביבליוגרפיה.
• הגשת תרגיל (10% מהציון הסופי) - היקף התרגיל: 1 עמוד. פונט 12, רווח כפול.
כהכנה לכתיבה, אנא קראו על מהפיכת התרבות בסין (1966-1976). בחרו סצנה מהסרט "השיבה הביתה" של ז'אנג יימו, שהיא לדעתכם מרכזית להבנת משמעות הסרט. נתחו את הסצנה תוך התייחסות לשתי אסטרטגיות של השפה הקולנועית, והסבירו את תרומתה של הסצנה למשמעות הסרט כולו. תאריך הגשה: 26.11.18, עד תחילת השיעור. אין להגיש במייל. לא תינתן ארכה.

• צפיית חובה בסרטי הקורס באתר הקורס, לקראת כל שיעור.

• עבודה מסכמת (90%) – ניתוח סרט והשוואתו לסרט שנדון בכיתה. טופס העבודה יימסר בשיעור האחרון. הגשת העבודה: 22.2.18, עד השעה 13:00 למזכירות המחלקה לתקשורת. אין להגיש במייל. לא תינתן ארכה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה