לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך - 50921
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 11-02-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ יפעת מעוז

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msifat@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי 16-17

מורי הקורס:
פרופ יפעת מעוז

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בפסיכולוגיה, פוליטיקה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות ובסכסוך
ובאופן בו קטגוריות ודימויים חברתיים באים לידי ביטוי, מופנמים ומופעלים בזירות אלו

מטרות הקורס:
להעמיק את הבנת התלמידים בנושאים אלו

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לכתוב עבודה אקדמית ברמה גבוהה בנושאי הקורס, לערוך מחקר אמפירי שיטתי בנושאי הקורס, להציג את המחקר שלהם באופן מובנה וברמה אקדמית גבוהה

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלית וכן הנחיה קבוצתית ואישית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
דימויים וקטגוריות חברתיות, דימויים לגבי הופעה חיצונית, הבניות מגדריות, דימויים באינטראקציות ישירות, מתווכות ווירטואליות, דימויים והטיות קוגנטיביות ביחסים בין קבוצתיים וסכסוך,

חומר חובה לקריאה:
Infinite Reality: Avatars, Eternal Life, New Worlds, and the Dawn of the Virtual revolution
by Jim Blascovich and Jeremy Bailenson

חומר לקריאה נוספת:
ינתן בהמשך

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה30 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 40 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 20 %
מטלת ביניים

מידע נוסף / הערות:
משמש גם כקורס לכותבי תזות
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה