לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך - 50812
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופסור יפעת מעוז

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msifat@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי 12:00-13:00

מורי הקורס:
פרופ יפעת מעוז
מר יוסי דוד

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בשיטות מחקר כמותניות כגון, ניסויים, סקרים וניתוח תוכן. סטודנטים יגישו עבודה עצמאית בכל אחת משיטות המחקר. סטודנטים ילמדו לנסח השערות ושאלות מחקר ויבחנו אותן תוך שימוש בתוכנה לניתוח סטטיסטי spss

מטרות הקורס:
1. ללמוד שיטות שונות בניתוחים כמותניים.
2. לנתח להעריך מחקרים אחרים בתחום.
3. לנתח נתונים ע"י שימוש בתוכנה לניתוח סטטיסטי spss

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לנסח שאלות והשערות מחקר, להציע את הדרך הטובה לחקור אותן, לערוך מחקר ולהסיק מסקנות

דרישות נוכחות (%):
%80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, דיונים, פרזנטציות ושיעורים יישומיים בחוות המחשבים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סדר השיעורים:
1. היכרות-מבוא
2. בניית מחקר
3-5. מערכים ניסויים
6-7. ניתוח תוכן כמותי
8-10. מערכים מתאמים וסקרים
11-12. פרזנטציות בכיתה.

חומר חובה לקריאה:
יפורסם בהמשך

חומר לקריאה נוספת:
יפורסם בהמשך

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 100 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הסטודנטים יגישו במהלך הסמסטר 3 תרגילים.
1. ניסוי- 30%
2. ניתוח תוכן 35%
3. תרגיל סקר 35%
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה