לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית - 50768
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): נטע קליגלר וילנצ'יק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: neta.kv@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ב' 14:00-15:00

מורי הקורס:
ד"ר נטע קליגלר-וילנצ'יק
גב מאיה דה-פריס-קדם

תאור כללי של הקורס:
המהפכה הדיגיטלית הביאה עמה דרכים חדשות עבור אזרחים לקחת חלק בעולם החברתי, התרבותי והפוליטי. בקורס זה, נכיר ונתנסה בשיטות המאפשרות לחקור מגוון שאלות בתחום הרחב של השתתפות דיגיטלית, כולל הפקת תכנים דיגיטליים, השתתפות ברשתות חברתיות, מחקרי סלולר ועוד. נתחיל משלב בחירת שאלת המחקר, דרך איסוף נתונים, ועד ניתוחם. הקורס יתמקד בשיטות איכותניות לאיסוף נתונים: ראיונות עומק, ניתוח תוכן איכותני ואתנוגרפיה (תצפית-משתתפת) מקוונת. כאן נבנה על הכישורים שודאי רכשתם בשיטות מחקר בתואר הראשון, אך נדבר על התאמתם לחקר המרחב הדיגיטלי. מבחינת ניתוח נתונים, נדבר על תיאוריה מעוגנת בשדה לעומת ניתוח מוכוון תיאוריה. בתחילת הקורס, הסטודנטים יבחרו נושא ושאלת מחקר בתחום ההשתתפות הדיגיטלית, ובמהלך הקורס יתנסו בבחינת היבטים של שאלה זו באמצעות שתי שיטות מחקר שונות. לבסוף תוגש עבודה מסכמת המשלבת בין הממצאים משתי המתודולוגיות. הקורס מתאים גם לקידום, ליווי וייעוץ מתודולוגי מעשי עבור פרויקט מחקר קיים או מתוכנן, בתחום המחקר של השתתפות דיגיטלית, רשתות חברתיות, מחקרי סלולר ועוד.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס, הסטודנטים יוכלו:
• להכיר גישות שונות לחקר השתתפות דיגיטלית, ולבחור את הגישה המתאימה לשאלות המעסיקות אותם
• להשתמש בגישות אלה למחקר מעשי, כולל בחירת אתר המחקר, הצבת שאלות, איסוף נתונים, ניתוח וכתיבה

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, דיונים, שימוש מעשי בכלי מחקר לצורך עריכת מחקר עצמאי

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראיונות עומק
ניתוח טקסטואלי
אתנוגרפיה מקוונת
אופני ניתוח - תיאוריה מעוגנת בשדה אל מול ניתוח תיאורטי


חומר חובה לקריאה:
יפורסם בהמשך

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 40 %
הגשת תרגילים 50 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה