לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

טכנולוגיה ושינוי חברתי - 50274
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-02-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ניקולס ג׳ון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: n.john@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי, 10-11, או בתיאום

מורי הקורס:
ד"ר ניקולס ג'ון

תאור כללי של הקורס:
כסטודנטים של תקשורת יש לנו עניין מיוחד בטכנולוגיות ובהסדרים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים אשר מארגנים אותן. בקורס נתייחס למספר מושגים וסוגיות שעשויים לאתגר כמה תפיסות רווחות לגבי טכנולוגיה וחברה. מושגים וסוגיות אלו כוללים: דטרמיניזם טכנולוגי; אוטופיות ודיסטופיות טכנולוגית; הדיפוזיה של טכנולוגיות; טכנולוגיה וצרכים; טכנולוגיה, המדינה, קפיטליזם וכוח; טכנולוגיה ומגדר; ההקשר החברתי, הכלכלי התרבותי והפוליטי של התפתחותן והתפשטותן של טכנולוגיות חדשות; ומוגש הטכנולוגיה עצמו.

מטרות הקורס:
קורס זה יעניק לסטודנטים הכרות עם התיאורטיות המרכזיות שקשורות לטכנולוגיה, חברה, והקשר שביניהן, עם דגש על האינטרנט ומדיה חדשים.TBA

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדון באופן בקורתי בקשר בין טכנולוגיה לבין חברה.
לפרק שיחים פופולאריים אודות לטכנולוגיה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטאליות ודיון כיתתי

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הסוגיות שידונו במסגרת הקורס כוללות:
• דטרמיניזם טכנולוגי;
• אוטופיות ודיסטופיות טכנולוגית;
• הדיפוזיה של טכנולוגיות;
• טכנולוגיה וצרכים;
• טכנולוגיה, המדינה, קפיטליזם וכוח;
• טכנולוגיה ומגדר;
• ההקשר החברתי, הכלכלי התרבותי והפוליטי של התפתחותן והתפשטותן של טכנולוגיות חדשות;
• מוגש הטכנולוגיה עצמו

חומר חובה לקריאה:
יילקח מהרשימה למטה

חומר לקריאה נוספת:
לפי נושאים; ייתכנו שינויים

טכנולוגיה מהי?
Strum, S., & Latour, B. (1999). Redefining the social link: from baboons to humans. In D. A. MacKenzie & J. Wajcman (Eds.), The social shaping of technology (2nd ed., pp. 116-125). Buckingham Eng.; Philadelphia: Open University Press.

Latour, B. (1992). The Sociology of a Few Mundane Artifacts. In W. E. Bijker & J. Law (Eds.), Shaping technology/building society : studies in sociotechnical change (pp. 225-258). Cambridge, Mass.: MIT Press.תשתיות
Star, S. L., & Bowker, G. C. (2006). How to Infrastructure. In L. A. Lievrouw & S. M. Livingstone (Eds.), Handbook of new media : social shaping and consequences of ICTs (Updated student edition) (pp. 230-245). London ; Thousand Oaks [Calif.]: SAGE.

Graham, S. (2000), Introduction: Cities and Infrastructure. International Journal of Urban and Regional Research, 24: 114–119.

Wu, T., & Goldsmith, J. (2008) Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World. Oxford: Oxford University Press. (especially Chapters 1 and 4.)

לימודי טכנולוגיה וחברה
Williams, R., & Edge, D. (1996). The social shaping of technology. Research Policy, 25, 865-899.

MacKenzie, D. A., & Wajcman, J. (1999). Introductory essay: The social shaping of technology. In D. A. MacKenzie & J. Wajcman (Eds.), The social shaping of technology (2nd ed., pp. 3-27). Buckingham Eng.; Philadelphia: Open University Press.

Wajcman, J. (2002). Addressing Technological Change: the Challenge to Social Theory. Current Sociology, 50(3), 347-363.

Mackay, H., & Gillespie, G. (1992). Extending the Social Shaping of Technology Approach: Ideology and Appropriation. Social Studies of Science, 22(4), 685-716.

Lievrouw, L. A. (2006). New media design and development: Diffusion of innovations v social shaping of technology. In L. A. Lievrouw & S. Livingstone (Eds.), The handbook of new media. Social shaping and social consequences of ICTs (pp. 246-265). London: Sage.

Kling, R. (2007). What is social informatics and why does it matter? The Information Society, 23(4), 205-220.)http://bit.ly/5qW55(

Law, J. (1992). Notes on the theory of the actor-network: ordering, strategy, and heterogeneity. Systemic Practice and Action Research, 5(4), 379-393.

Blondheim, M. (2009). Narrating the history of media technologies. In M. Bailey (Ed.), Narrating media history. London ; New York: Routledge.

גלובליזציה
Sassen, S. (2004). Sited Materialities with Global Span. In R. Jones (Ed.), Society Online. Thousand Oaks, CA: Sage.

Sassen, S. (2007). Introduction: Deciphering the Global. In S. Sassen (Ed.), Deciphering the global: its scales, spaces and subjects (pp. 1-18). New York: Routledge.

John, Nicholas A. 2011. “The Diffusion of the Internet to Israel: The First Ten Years.” Israel Affairs, 17:3, 327-340.

John, Nicholas A. Forthcoming. “The Construction of the Multilingual Internet: Unicode, Hebrew and Globalization”, Journal of Computer-Mediated Communication.

אוטופיות טכנולוגית (ותרבות אמריקאית)
Kling, R. (1996). Hopes and Horrors: Technological Utopianism and Anti-Utopianism in Narratives of Computerization In R. Kling (Ed.), Computerization and controversy: value conflicts and social choices (2nd ed., pp. 40-58). San Diego: Academic Press.

Segal, H. P. (1985). Technological utopianism in American culture. Chicago: University of Chicago Press. (Introduction and Chapter 1)

Smith, M. R. (1994). Technological Determinism in American Culture. In M. R. Smith & L. Marx (Eds.), Does technology drive history? : the dilemma of technological determinism (pp. 1-36). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Dinerstein, J. (2006). Technology and Its Discontents: On the Verge of the Posthuman. American Quarterly 58(3), 569-595

John, N. A. (2011). Conceptualizing the Israeli Internet: The Press, The Pioneers and the Practitioners. International Journal of Communication, 5. (http://bit.ly/qzTnRD)

ארטיפקטים ופוליטיקה
דרור, יובל. (2006) הפוליטיקה של הטכנולוגיה. מפה. פרק 10, ארכיטקטורה היא פוליטיקה (אפשר לקרוא ב: http://www.text.org.il/index.php?book&eq;0604016)

Winner, L. (1999). Do Artifacts Have Politics? In D. A. MacKenzie & J. Wajcman (Eds.), The social shaping of technology (2nd ed., pp. 28-40). Buckingham Eng.; Philadelphia: Open University Press.

Joerges, B. (1999). Do Politics Have Artefacts? Social Studies of Science, 29(3), 411-431.

Woolgar, S., & Cooper, G. (1999). Do artefacts have ambivalence? Moses' bridges, Winner's bridges and other urban legends in S&TS. Social Studies of Science, 29(3), 433-449.

Street, J. (1992). Politics and technology. New York: Guilford Press. (especially Chapter 5)

Beer, D. (2009). Power through the algorithm? Participatory web cultures and the technological unconscious. New Media & Society 11(6), 985-1002.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יפורסם בהמשך
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה