לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יסודות המחקר באינטרנט: עידן התקשורת הגלובלית - 50040
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-09-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): כריסטיאן באדן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: c.baden@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: כריסטיאן באדן: יום ד', 14-16
אסף ניסנבוים: יום ב' 12:30-13:30

מורי הקורס:
ד"ר כריסטיאן באדן
מר אסף ניסנבוים

תאור כללי של הקורס:
This course deals with a range of aspects of internet research – theoretical, practical, ethical, and more. It takes two main approaches, as well as an approach that combines the two. The first looks at how the internet can be used as a research tool. How can data collected through the internet help us understand the world around us? This includes the use of search engines, online databases, and other digitally-generated resources, such as the discussion pages for Wikipedia articles, hyperlinks, and Facebook profiles. The second looks at research of internet phenomena, such as social network sites, search engines, and more. These phenomena need not necessarily be researched using online tools: we might study online support groups by interviewing members face to face. The third approach is one where we use internet-based tools or data to study online phenomena.
In brief, the course asks how we can use the internet as a research tool, and it asks how we can research the internet. Throughout the course special emphasis is placed on different aspects that set the Internet apart from other media environments: multimedia interactive contents, recorded behavior, technological and social structures as well as its capacity to act as a social environment in its own right. While the main class focuses on discussing the conceptual and theoretical implications of Internet Research, the tutorial has a practical orientation, and students will learn hands on how to use new tools.

מטרות הקורס:
The main objective of the course is to equip the students with a deeper understanding of the Internet as a site of research and provide them with a range of quantitative and qualitative tools for studying the internet. It also aims to provide students with criteria for assessing the ethics of their own and others’ research.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1) Understand how different aspects of the Internet shape the questions and approaches available to studying communication online
2) Identify key quality criteria of Internet research
3) Methodically collect and archive different kinds of Internet Data
4) Use advanced online tools for analysis
5) Perform basic kinds of network data analysis
6) Create data visualizations
7) Use online surveys
8) Perform a basic ethics assessment of online research

דרישות נוכחות (%):
85

שיטת ההוראה בקורס: Each week there will be a 1.5 hour lecture and interactive discussion, followed by a 45 minute hands on class. The lecture and discussion take place in English.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
28.10.19 Getting to terms: Fundamentals of Internet Research
04.11.19 Researching the Internet I: Questions & Applications
11.11.19 The Internet as Content I: Contents & Contexts
18.11.19 The Internet as Content II: Interactivity, Dynamism & Archiving
25.11.19 The Internet as Record I: Behavioral Traces
02.12.19 The Internet as Record II: Analyzing Digital Data
09.12.19 The Internet as Object I: Infrastructures & Protocols
16.12.19 The Internet as Object II: Algorithms & Platforms
23.12.19 The Internet as Structure I: Links, Relations & Networks
30.12.19 The Internet as Structure II: Analyzing Networked Data
06.01.20 The Internet as Environment I: Uses & Users
13.02.20 The Internet as Environment II: Ethics & Research
20.01.20 Current Developments: The Political Economy of the Internet
27.01.20 Researching the Internet II: Challenges & Futures

חומר חובה לקריאה:
ראו עמוד הקורס במודל

חומר לקריאה נוספת:
ראו עמוד הקורס במודל

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 66 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 24 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 10 %

מידע נוסף / הערות:
In order to participate in the practical classes and complete the various tasks, all students should make sure that they have accounts with the following services:
1) Google
2) Facebook
3) Twitter
The accounts do not have to be with your real names, but they are essential for carrying out the exercises.

Composition of the grade:
1) 6 exercises during the semester: 24%.
2) Take-home exam: 66%.
3) Class participation: 10%
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה