לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אינטרנט, מדיה חברתיים וחברה - 50014
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 28-10-2014
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז):

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס:

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר ניקולס ג'ון

תאור כללי של הקורס:
הקורס מציע ראיה רחבה על הסוגיות הנובעות ממרכזיותם של האינטרנט והמדיה החברתית בחברה העכשווית. במהלך הקורס נדון בתפקיד של האינטרנט והמדיה החברתית בחיינו, וכיצד תפקיד זה מתקשר להיבטים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים וכלכליים.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לחשוף בפני הסטודנטים את הסוגיות המרכזיות במחקר העכשווי אודות המקום של האינטרנט והמדיה החברתית בחברה בת זמננו. מטרה נוספת היא להציג את הסוגיות התיאורטיות העולות מתוקף מרכזיותם של אמצעי תקשורת אלה במגוון תחומי חיים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1) למקם את העלייה של האינטרנט והמדיה חברתית בהקשרה החברתית
2) להעריך טיעונים נפוצים לגבי ההשפעות של מדיה חדשים
3) לנתח את הקשר בין מדיה חברתיים ויחסים בין אישיים
4) להעריך באופן בקורתי את יחסי הכח מסביב לאינטרנט והמדיה החברתית

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הקורס ישלב בין הרצאות פרונטאליות ודיון כיתתי.
חלק משמעותי בקורס יוקדש לעבודת הסטודנטים, אשר יציגו בקבוצות טכנולוגיה הקשורה למדיה החברתית (ראו למטה).
יהיו שני תרגילים יצירתיים לבצע במהלך הסמסטר.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בין הנושאים שיילמדו בקורס:
* היסטוריה של האינטרנט/מדיה חברתיים
* מהם ״מדיה חדשים״?
* פייסבוק, טוויטר, ווטסאפ ויחסים בין אישיים
* האינטרנט, קפיטליזם ופרסומות
* חיפוש
* זכרון ומוות באינטרנט
* האינטרנט, מדיה חברתיים ופוליטיקה
* פרטיות
* אידאולוגיות של האינטרנט - הבטחות מול מציאות
* ניתוקים, אינפרונד, הימנעות

חומר חובה לקריאה:
יפורסם בהמשך

חומר לקריאה נוספת:
יפורסם בהמשך

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה20 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
במחצית השנייה של הסמסטר, קבוצות של סטודנטים יציגו טכנולוגיה אינטרנטית או מעולם המדיה החברתים (למשל פייסבוק, אינסטגרם, סיקרט, סנאפצ׳ט, וואטסאפ וטוויטר) וינתחו אותה בצורה העושה שימוש משמעותי באותה טכנולוגיה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה