לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

השילוב: ארכאולוגיה וגיאולוגיה - 43755
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-11-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ליאור גרוסמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: lgrosman@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום א' 12:00-13:00

מורי הקורס:
ד"ר רבקה רבינוביץ
ד"ר ליאור גרוסמן

תאור כללי של הקורס:
להקנות מידע על נושאים העוסקים בשילוב ארכיאולוגיה וגיאולוגיה.

מטרות הקורס:
הקורס מיועד לספק לסטודנטים ידע מעמיק על בנושאים החשובים בחקר הגיאו-ארכיאולוגי. המטרה להציג בפני הסטודנטים את הדעות השונות והעדכניות במחקר.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של הקורס לסטודנטים יהיו הכלים לבחון, להעריך ולהשוות מחקרים עכשווים בגיאו-ארכיאולוגיה.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: - הרצאות אורחות
- הרצאות הסטודנטים על הנושאים שנבחרו לפרויקט המחקר

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
N/A

חומר חובה לקריאה:
N/A

חומר לקריאה נוספת:
N/A

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
N/A
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה