לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ניתוח השיחה - תיאוריה ושיטות ניתוח - 41838
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 22-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: בלשנות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד׳׳ר מיכל מרמורשטיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: michal.marmorstein@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שלישי 13:00-12:00

מורי הקורס:
ד"ר מיכל מרמורשטיין

תאור כללי של הקורס:
שיחה היא המופע הבסיסי ביותר של שימוש הלשון. בקורס זה נבחן את הקשר בין מבנה הלשון למבנה השיחה תוך התמקדות במאפיינים דקדוקיים, אינטראקטיביים וחברתיים.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לבחון את הקשר האינהרנטי בין לשון לשיחה ולקיים מחקר עצמאי על תופעה שמגלמת קשר זה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לעבד קטע שיחה מוקלט לפי שיטות תעתיק של ניתוח שיחה

2. לנתח תופעות לשוניות בשיחה


דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה, דיונים, מצגות, ניתוח נתונים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. השיחה כתופעה חברתית; השיחה כריטואל; השיחה כפרוצדורה
2. ייצוג השיחה: שיטות תעתיק
3. פרוזודיה
4. מערכת התורות
5. פעולות והעדפה
6. חפיפה
7. תיקון
8. יחידות דקדוקיות ויחידות אינטראקטיביות
9. תחביר אונליין ותחביר דיאלוגי
10. הבעת עמדה

חומר חובה לקריאה:
Couper-Kuhlen, E. and Selting M. :2016. Interactional Linguistics
Studying Language in Social Interaction. Cambridge: CUP

חומר לקריאה נוספת:
יימסר בתחילת הקורס

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 60 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה