לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נושאים נבחרים במבנה המסר - 41837
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: בלשנות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר פאבל אוזרוב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Pavel.Ozerov@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ג' 12-13

מורי הקורס:
ד"ר פאבל אוזרוב

תאור כללי של הקורס:
המחקר של מבנה המסר (Information Structure) בוחן כיצד המידע הלשוני מאורגן בהתאם לשיקולים פרגמטיים וסמנטיים בקונטקסט נתון. במהלך הקורס נסקור באופן ביקורתי את מגוון התאורטיות הקיימות בתחום, בדגש על תאוריות של בלשנות פונקציונלית. נבחן אם וכיצד תאוריות אלה משתלבות עם המידע הלשוני על מגוון שפות העולם הנגיש כיום, ונחקור תופעות לשוניות ספציפיות לאור הגישות התאורטיות.
מטרות הקורס:
הכרת התיאוריות הקיימות בתחום מבנה המסר ויכולת ניתוח לערוך ניתוח בלשני ביקורתי בנושא

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לערוך ניתוח בלשני של מבנה המסר בשיח, לאור מאפיינים כלל-טקסטואליים ואינטרקטיביים של השיח


דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, קריאה, תרגילי כיתה, פרויקט עצמאי והצגתו

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
- מושגי יסוד במבנה המסר
- הקשר בין מבנה השיח למבנה המסר
- הקשר בין אינטרקציה למבנה המסר


חומר חובה לקריאה:
ראה אנגלית

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה30 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה