לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות - 40942
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 04-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גאוגרפיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): בן-נון עדי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: bennun@cc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: 08:00-10:00

מורי הקורס:
מר עדי בן-נון
גב היבה בוארדי
מר גיא קרן
גב עדי הלפרן
מר סטניסלב דרפקין

תאור כללי של הקורס:
הקורס יציג ויממש את העקרונות עליהם מבוססות מערכות מידע גיאוגרפי בקשר ליישומים מתחומי הגיאורפיה החברתית, כלכלית, הסטורית וסביבתית.רובו יעסוק במודל הווקטורי: מבוא למערכות מידע גיאוגרפי, שיטות ייצוג נתונים, עקרונות מסדי נתונים, היטלים ומערכות קואורדינאטות, מקורות נתונים ואופן קליטתם ,מטה-דאטה, עריכה וקידוד, תשאול וניתוח מרחבי של שכבות נתונים, יסודות הכרטוגרפיה והפקת מפות.

מטרות הקורס:
בנייית רקע תיאורטי בתחום.
התנסות מעשית בעבודה עם תוכנת ממ"ג

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ליישם את הרקע התיאורטי שנלמד בתחום תוך שימוש בתוכנות מדף ממ"ג מסחריות

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הוראה + תרגול

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הצגה של מידע מרחבי:
מאפיינים,תכונות ומקור לטעויות
הכרת ArcCatolog
הגדרת היטל ומעבר היטל
יצירת מפה
Layers
ייצוג ווקטורי וראסטרי
מקורות מידע
יישומים בסיסים
בחירה מרחבית וטבלאית
פעולות על טבלה, סטטיסטיקה
אזורי חיץ
חיתוך ואיחוד שכבות
הכללה
קישור נתונים על פי מיקום
עריכה ועיגון תמונה
הדמיה וחישוב בD3
Google Earth

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 40 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה