לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מיפוי ברשת - 40869
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גאוגרפיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עדי בן נון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: bennun@cc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
מר עדי בן-נון
מר גיא קרן-כהן

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בכרטוגרפיה קלאסית וכן בשינוים שחלו בתחום עקב המעבר למיפוי ברשת ומכשירים ניידים
הנושאים העיקרים: מיפוי ברשת, הררכיה חזותית,ממשקים, רכיבי המפה,עיצוב,צבע,אנימציה, סימול,טיפוגרפיה,מיפוי תמאטי.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכרות עם עולם הכרטוגרפיה שתאפשר לסטודנטים לעצב מפות בצורה אסתטית ומקצועית
הן במחשב האישיוברשת

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: האצה + תירגול

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ממשק אדם-מפה
רכיבי המפה
עיצוב מפה
צבע
משתנים חזותיים
טיפוגרפיה
סימול
תצוגה נושאית
אנימציה
מפות ברשת
שירותי מובייל

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 20 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 40 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה