לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סדנא בממ"ג ראסטרי - 40834
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 04-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גאוגרפיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): בן נון עדי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: bennun@cc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: 08:00-10:00

מורי הקורס:
מר עדי בן-נון
מר סטניסלב דרפקין
מר גיא קרן
גב עדי הלפרן

תאור כללי של הקורס:
סדנא בממג ראסטרי: רקע תיאורטי, סוגי פונקציות ושימושם, מודלים

מטרות הקורס:
הכרה של המודל הראסטרי
הבנה ויכולת בניית מודלים

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

עבודה בעולם הממג הראסטרי
יכולת בנייה והרצה של מודלים

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה+ תירגול

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מודל הנתונים הראסטרי: מבנה נתונים ראסטרי, אלגברה של מפות,סוגי פונקציות: מקומיות, מוקדיות וכלליות, שיטות אינטרפולציה, פונקציות עלות, מודל גבהים ספרתי ותוצריו, אוטומציה של הליכי עבודה-בנית מודלים

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 40 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
תנאי קדם - קורס 40942 מבוא לממ"ג
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה