לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ירושלים החדשה בתקופה הבריטית - 40438
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 18-02-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גאוגרפיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): רן אהרנסון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ran.aaronsohn@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי ב' 17-16

מורי הקורס:
ד"ר רן אהרנסון

תאור כללי של הקורס:
העיר מחוץ לחומות שהחלה להתפתח בתקופה העות'מאנית היתה למרחב החשוב והמוביל של ירושלים בתקופה הבריטית (1948-1917). בקורס נדון בשעורים, תרגילים וסיורים בהתפתחויות ותופעות עירוניות נבחרות שעיצבו באותה תקופה את ירושלים החדשה - ומאפיינים אותה עד ימינו.

מטרות הקורס:
ללמוד
להחכים
להנות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר תופעות מרכזיות בפיתוח ירושלים החדשה בתקופה הנדונה;
להבין מאפיינים נבחרים בהתפתחות עירונית-היסטורית;
לנתח משארים גאוגרפים-היסטורים בשטח;
לערוך השוואה בין מקרה המחקר למקרים דומים;
להפיק לקחים עקרוניים בזמן ובמרחב.

דרישות נוכחות (%):
יימסר

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ותרגילים בכיתה (בעזרת מצגות);
סיורים ותרגילים בשטח (בזמן השעורים).

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
* הרצאות:
ירושלים בתקופת מעבר: מלחמת העולם א' והכיבוש הבריטי;
הגורם הבריטי בפיתוחה של ירושלים מחוץ לחומות;
עדות, לאומים ותפקודים;
פעילות כלכלית ותיירותית בעיר מחוץ לחומות;
ירושלים החדשה הבריטית בפרספקטיבה.

* סיורים ותרגילי שטח:
הר הצופים: מוקד פעילות יהודית וציונית;
בית הכרם כ'שכונת גנים';
מרחב יהודי: משכונות אגריפס למחנה יהודה;
מרחב ערבי: שכונת טלביה;
מרחב נוצרי מעורב: שכונות הדרום;
תשתיות תיירות בעיר החדשה;
התפתחות כלכלית ברח' יפו.

* תכנית כללית גמישה

חומר חובה לקריאה:
יימסר

חומר לקריאה נוספת:
יימסר

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %

מידע נוסף / הערות:
חובות הקורס

1. נוכחות בלפחות 3 מתוך 5 הסיורים, ולפחות 4 מתוך 6 ההרצאות.
רישום הנוכחות – באחריות המשתתפים.

2. השתתפות פעילה בתרגיל הכיתה ובתרגיל השטח.

3. קריאת פריטי החובה (ברשימה הביבליוגרפית המצורפת) והפנמת החומר שיועבר בפגישות.
על כל סטודנט/ית להשלים את כל החומר מהפגישות בהן לא נכח/ה.

4. עמידה במבחן הסיום.

ציון הקורס: %08 בחינת סיום% ,10 השתתפות, 10% תרגיל שטח
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה