לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

1968: השנה והמיתוס - 39889
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 01-09-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): משה סלוחובסקי, עפר אשכנזי, מנואלה קונסוני

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msl@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שונות

מורי הקורס:
ד"ר עפר אשכנזי
פרופ משה סלוחובסקי
פרופ מנואלה קונסוני

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק במאורעות 1968 באירופה, ארצות הברית ודרום אמריקה

מטרות הקורס:
היכרות עם התהליכים החברתיים, הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים שהביאו למאורעות 1968

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר את התהליכים בהביאו ל1968 והתרחשו במהלך שנה זו ואת הסיבות של האירועים והתוצאות שלהם

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: סמינר - השתתפות פעילה רבה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
יפורסם בהמשך

חומר חובה לקריאה:
יפורסם בהמשך

חומר לקריאה נוספת:
יפורסם בהמשך

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 25 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 25 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
---
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה