לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא להיסטוריה של המאה התשע-עשרה - 39210
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 31-07-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): משה סלוחובסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msl@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: TU 14:00-15:00

מורי הקורס:
פרופ משה סלוחובסקי

תאור כללי של הקורס:
תולדות ההיסטוריה של אירופה מהמהפכה הצרפתית עד מלחמת העולם הראשונה

מטרות הקורס:
היכרות של התלמידים עם התהליכים החברתיים, כלכליים, פוליטיים ואימפריאליים שעיצבו את העולם המודרני

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר את ההיסטוריה האירופית בתקופה המודרנית

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא
המהפכות האמריקאית והצרפתית
צמיחת הבורגנות והעיר המודרנית
המהפכה התעשייתית
אימפריה, עבדות ושחרור עבדים
מהפכות 1848
שכבת הפועלים, סוציאליזם ומרקסיזם
היווצרות מדינות לאום
המשפחה הבורגנית
ידע, טכנולוגיה, וידע אימפריאלי
המהפכה החינוכית והמהפכה החברתית
הרייך השני
המירוץ לאפריקה והתפוררות האימפריה העותמאנית


חומר חובה לקריאה:
יעודכן בהמשך

חומר לקריאה נוספת:
יעודכן בהמשך

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 20 %
נוחכות

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה