לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מגעים תרבותיים על "דרך המשי": בין סין לסוגדיאנה (מאות 8-4 לספירה) - 38962
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-08-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי האסלאם והמזרח התיכון

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר מיכאל שנקר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: michael.shenkar@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג' 13:30-12:30

מורי הקורס:
ד"ר מיכאל שנקר

תאור כללי של הקורס:
בקורס נלמד על מערכת קשרי תרבות ומסחר אשר התפתחה בין סין ומרכז אסיה במאות 8-4 לספריה וידועה תחת השם "דרך המשי". נדון בהרחבה בתרבותם של הסוגדים שניהלו את המגעים הללו וברשת המסחר שהקימו. נדבר על היחסים המורכבים בין הסוגדים, שהיו יושבי הקבע, לבין הטורקים הנוודים. נתייחס למושבות הסוגדיות בסין ולתופעה של אומנות סינו-סוגדית.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע אודות התרבות הסוגדית, עלייתה ודעיכתה של רשת המסחר הסוגדית עם סין והמגעים התרבותיים בין סין ומרכז אסיה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר ולנתח את מאפייני התרבות הסוגדית, וכן אתרים ואירועי מפתח בהיסטוריה סוגדית. להכיר מושגים ותהליכים מרכזיים הקשורים ב"דרך המשי".

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הצגת הנושא על ידי המרצה ואחריו דיון.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. היכרות ראשונית: גיאוגרפיה ורקע היסטורי.

2. "שליטי דרך המשי" – קווים כלליים לדמותה של התרבות הסוגדית.

3. פנג'יקנט – המרחב העירוני, אמנות, וחיי היום-יום בעיר הסוגדית.

4. ציורי הקיר של "עולם השגרירים" בסמרקנד ותפיסת העולם של הסוגדים.

5. בוכרה ונסיכות אוסטרושנה.

6. על הדרך לסין – ערי המדינה ותרבויות של אגן טארים.

7. "לא דרך ולא משי" – מערכת המסחר בין סין למרכז אסיה.

8. היווצרותה של רשת המסחר הסוגדית.

9. "שליטי הערבות" – הופעתם של הטורקים ו"הסימביוזיס הטורקו-סוגדי".

10. ההתיישבות הסוגדית בסין.

11. האמנות הסינו-סוגדית.

חומר חובה לקריאה:
ראה סילבוס מפורט במודל בסמוך לראשית הקורס.

חומר לקריאה נוספת:
ספרי יסוד מלווים:

Hansen, V. (2016), The Silk Road: A New History with Documents, Oxford.

Azarpay, G. (1981), Sogdian Painting: The Pictorial Epic in Oriental Art, Berkeley.

Marshak,B. (2002), Legends, Tales and Fables in the Art of Sogdiana, New York.

de La Vaissière, É. (2005), Sogdian Traders, Leiden.

Encyclopædia Iranica Online Edition available at: http://www.iranicaonline.org

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה