לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הנוודים האירו-אסיאתיים ותרבותם בתקופה הקדם-אסלאמית - 38874
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי האסלאם והמזרח התיכון

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר מיכאל שנקר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: michael.shenkar@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר מיכאל שנקר

תאור כללי של הקורס:
קורס נלמד על התהוותו והמאפייניו של אורח החיים הייחודי של הנוודים הפסטוראליים באירואסיה בעת העתיקה. נכיר את התרבויות המגוונות של העמים הנוודים השונים (האיראניים והטורקיים) שהתקיימו בערבות אירואסיה לפני התקופה האסלאמית.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר את התרבויות השונות ואת אורח החיים הייחודי של הנוודים הפסטוראליים באירואסיה בעת העתיקה. להתמודד עם המקורות הראשוניים של התקופה.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הצגת הנושא על ידי המרצה ואחריו דיון.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. סביבה גיאוגרפית ורקע היסטורי.

2. מקורות של הנוודות הפסטורלית באירואסיה.

3. התהוותה של התרבות הסקיתית.

4. הסקיתים - שליטי הערבות.

5. שיונגנו - אימפרית הערבות הראשונה.

6. יואז'י, סקה ותקופת הנדידות הראשונה.

7. הסרמטים במערב.

8. ההונים ותקופת הנדידות הגדולות.

9. עלייתם של הטורקים.

10. הערבות הופכות להיות טורקיות.

חומר חובה לקריאה:
Khazanov, A.M. (1994), Nomads and the Outside World, Madison.

Sinor, D. (ed.), (1990), The Cambridge History of Early Inner Asia, Cambridge.

Golden, P.B. (1992), An Introduction to the History of the Turkic Peoples, Wiesbaden.

Christian, D. (1998), A History of Russia, Central Asia and Mongolia, Vol. 1: Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire, Oxford.

Simpson, St. J. and Pankova, S. (2017), Scythians: Warriors of Ancient Siberia, London.

חומר לקריאה נוספת:
ראה סילבוס מפורט במודל בסמוך לראשית הקורס.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה