לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מלוכה ותרבות החצר בעולם האיראני הקדם-אסלאמי - 38477
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-08-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי האסלאם והמזרח התיכון

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר מיכאל שנקר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: michael.shenkar@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג' 13:30-12:30

מורי הקורס:
ד"ר מיכאל שנקר

תאור כללי של הקורס:
הקורס יתמקד בתפיסת המלוכה ובתרבות החצר באיראן ובמרכז אסיה בתקופה הקדם-אסלאמית. נדון במקורות הכתובים והחומריים על אודות המלוכה האיראנית כגון ארכיטקטורה, כתובות, תבליטים ועוד, ונתייחס לשאלת האלהת השליט באיראן העתיקה.

מטרות הקורס:
הכרת ייצוגי המלכות התפיסות השלטון בעולם האיראני הקדם-אסלאמי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר את תפיסות המלכות ותרבות החצר בתרבויות השונות של העולם האיראני הקדם-אסלאמי. להתמודד עם המקורות הראשוניים של התקופה.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הצגת הנושא על ידי המרצה ואחריו דיון.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא: תפיסות המלכות בעולם האיראני הקדם-אסלאמי.

2. המלוכה האחימנית והמורשת המסופוטמית.

3. בחצרו של "מלך המלכים" – המלכות האחימנית בשיאה.

4. "המלכים הסקיתים" – מלוכה ותפיסות השלטון אצל הנוודים האיראניים.

5. אלכסנדר מוקדון והמלכים ההלניסטים של אסיה.

6. הארשקים והמשפחות האצולה הגדולות של פרתיה.

7. "ראויים לסגידה אלוהית" – המלכים הקושאנים במרכז אסיה והודו.

8. "בדמותם של האלים" – יצירת המלכות הסאסאנית.

9. הזוהר של המלכות הסאסאנית.

10. "ההונים האיראניים" ועלייתו של המזרח.

11. מלוכה וקהילה אזרחית בסוגדיאנה.

12. מורשתה של המלוכה האיראנית – שליטים מוסלמים והכגנים טורקים.

חומר חובה לקריאה:
ראה סילבוס מפורט במודל בסמוך לראשית הקורס.

חומר לקריאה נוספת:
ספרי יסוד מלווים:

Frye, R.N. (1984), The History of Ancient Iran, München.

Llewellyn-Jones, L. (2013), King and Court in Ancient Persia 559 to 331 BCE, Edinburgh

Wiesehöfer, J. (2001), Ancient Persia, 550 BC to 650 AD, London - New York.

Potts, D. (ed.), (2013), The Oxford Handbook of Ancient Iran, Oxford.

Encyclopædia Iranica Online Edition available at: http://www.iranicaonline.org

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 90 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה