לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הכיבוש הערבי של איראן ומרכז אסיה - 38218
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי האסלאם והמזרח התיכון

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר מיכאל שנקר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: michael.shenkar@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר מיכאל שנקר

תאור כללי של הקורס:
נסקור את תולדות הכיבוש הערבי של איראן ומרכז אסיה במאות 8-7 לספירה ונדון בסיבות להצלחתו. נכיר את התרבויות שהתקיימו במרחב האיראני טרם הופעת האסלאם ונלמד על השינוים שחלו באיראן ובמרכז אסיה בעקבות הכיבוש.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר את סיפור הכיבושים הערבים של העולם האיראני ואת התרבויות שהתקיימו בו. להתמודד עם המקורות הראשוניים של התקופה.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הצגת הנושא על ידי המרצה ואחריו דיון.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1.מבוא: תחילת הכיבושים.

2.לקראת ההתמוטטות? האימפריה הסאסאנית במאה ה-7.

3. מקאדסיה עד מרב: נפילתה של האימפריה הסאסאנית.

4. בארצו של קאבול-שאה: המאבק על אפגניסטן.

5. הסאסאנים האחרונים בסין.

6. העולם מעבר לנהר: סוגדיאנה והטורקים.

7. הפלישות הראשונות.

8. קותייבה אבן מוסלים וכיבוש טרנסאוקסאניה (715-705).

9. ארכיון הר מוג וימיה האחרונים של פנג'יקנט.

10. סופה של הציביליזציה הסוגדית.

11.השינויים בגדולים: איראן ומרכז אסיה בתקופה מוסלמית קדומה.

חומר חובה לקריאה:
Kennedy, H. (2008), The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In, Philadelphia.

Hoyland, R. (2015), In God's Path: The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire, Oxford.

Yarshater, E. (ed.), The History of al-Ṭabarī, 40 vols, SUNY Press.

Livshits, V.A. (2015), Sogdian Epigraphy of Central Asia and Semirech’e, London.

Encyclopædia Iranica Online Edition available at: http://www.iranicaonline.org

חומר לקריאה נוספת:
ראה סילבוס מפורט במודל בסמוך לראשית הקורס.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה