לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קולוניאליזם במזרח התיכון - 38018
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 18-08-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי האסלאם והמזרח התיכון

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ליאת קוזמא

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: liat.kozma@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי שני, 16:00-15:00

מורי הקורס:
פרופ ליאת קוזמא

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בהיבטים חברתיים ותרבותיים של הקולוניאליזם הבריטי והצרפתי במזרח התיכון וצפון אפריקה במאות התשע עשרה והעשרים.
עם ד"ר סמיר בן ליישי.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הבנת ההיבטים התרבותיים והחברתיים של השליטה הקולוניאלית במזרח התיכון וצפון אפריקה במאות התשע-עשרה והעשרים.

דרישות נוכחות (%):
90

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מהו קולוניאליזם?
2. מיהו הכובש? מיהו הנכבש?
אלבר ממי, דיוקן הנכבש ולפני כן דיוקן הכובש. הקדמה מאת ז’ן-פול סארטר; תרגם מצרפתית: אבנר להב; אחרית דבר: דניס שרביט. ‬ירושלים: כרמל, תשס"ה, 2005. ‬
3. המרחב העירוני - מרחב קולוניאלי.
4. מרחב של אלימות.
5. קהילות קולוניאליות: מתיישבים אירופאים במזרח התיכון.
6. בין הכובש לנכבש: כמאל דאוד משיב לאלבר קאמי.
7. חינוך, אמנות וחינוך לאמנות.
8. העולם כתערוכה.
9. רפואה קולוניאלית.
10. תיירות ותצוגה.
11. מעמדן של נשים: בין חוק קולוניאלי לחוק שבטי.
12. פמיניזם קולוניאלי.

חומר חובה לקריאה:
1. מהו קולוניאליזם?
רות ג'יניאו, הקולוניאליזם האירופי: אידיאולוגיה, מדיניות, התנגדות. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2012.
2. מיהו הכובש? מיהו הנכבש?
אלבר ממי, דיוקן הנכבש ולפני כן דיוקן הכובש. הקדמה מאת ז’ן-פול סארטר; תרגם מצרפתית: אבנר להב; אחרית דבר: דניס שרביט. ‬ירושלים: כרמל, תשס"ה, 2005. ‬
3. המרחב העירוני - מרחב קולוניאלי.
Paul Rabinow, “Techno-Cosmopolitanism: Governing Morocco” in French Modern: Norms and Forms of Social Environment (Chicago: University of Chicago Press, 1989), 277—319.
4. מרחב של אלימות.
הורן, אליסטר. מלחמה פראית לשלום: מלחמת אלג'יריה. תרגום: עמנואל לוטם. תל אביב: משרד הבטחון, 1989.
5. קהילות קולוניאליות: מתיישבים אירופאים במזרח התיכון.
Hanley, Will. Identifying with Nationality: Europeans, Ottomans, and Egyptians in Alexandria. New York: Columbia University Press, 2017.
6. בין הכובש לנכבש: כמאל דאוד משיב לאלבר קאמי. 16 במאי 2018.
דאוד, כמאל. מרסו, חקירה נגדית. תרגמה מצרפתית והוסיפה אחרית דבר: אילנה המרמן. ‬תל אביב : אחוזת בית, 2017.
7. חינוך, אמנות וחינוך לאמנות. 22 במאי 2018.
Irbouh, Hamid. Art in the Service of Colonialism: French Art Education in Morocco,
1912-1956. (London & New York: I.B Tauris, 2005), 71—106.
8. העולם כתערוכה. 29 במאי 2018.
Hale, Dana S. Races on Display: French Representations of Colonized Peoples, 1886-
1940. Bloomington: Indiana University Press, 2008, 9—20.
9. רפואה קולוניאלית. 6 ביוני 2018.
Amster, Ellen, “The Many Deaths of Dr. Emile Mauchamp: Medicine, Technology, and
Popular Politics in Pre-Protectorate Morocco, 1877-1912”, International Journal of Middle East Studies 36, 3 (2004), 409—428.
10. תיירות ותצוגה. 13 ביוני 2018
McLaren, Brian. Architecture and Tourism in Italian Colonial Libya: An Ambivalent Modernism. Seatle: Washington University Press, 2006, 105-144.
11. מעמדן של נשים: בין חוק קולוניאלי לחוק שבטי. 20 ביוני 2018.
Efrati, Noga. Women in Iraq: Past Meets Present. New York: Columbia University
Press, 2012: chapter 1.
12. פמיניזם קולוניאלי. 27 ביוני 2018
Boittin, Jennifer Anne. “Feminist Mediations of the Exotic: French Algeria, Morocco
and Tunisia, 1921–39.” Gender & History 22 (2010), 131-150.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 90 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה