לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ארץ הבמות והמקדשים: סיור לימודי בדרום הודו - 35888
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-07-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס:

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר, דוד שולמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il, ddshulman@yahoo.com

שעות קבלה של רכז הקורס: על פי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר
פרופ דוד שולמן

תאור כללי של הקורס:
הסיור הלימודי לדרום הודו יתמקד בארץ המקדשים של טמיל נאדו וארץ הקוקוסים של קרלה. הסיור ישלב טעימה מן המסורות האמנותיות הקלאסיות של הדרום, כמו ארכיטקטורה, אמנות המקדש, מוסיקה קרנאטית, וקודיאטם, עם התרשמות מהודו בת ימינו, שבה המסורות, הבמות, והמקדשים הללו חיים ופעילים, לצד מגוון של התפתחויות מואצות בכל תחומי הכלכלה, התעשיה, והקפיטליזם המודרני.

מטרות הקורס:
דרום הודו הוא אזור מובחן עם היסטוריה פוליטית, מבנה חברתי, תרבות לשונית, אמנותית, ואפילו קולינרית משלו. בסיור לימודי זה ננסה להבין את הייחוד של הדרום במרחב ההודי, באופן שמשלב עומק היסטורי עם ההווה הנוכחי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

התלמידים יכירו לעומק את המסורת התרבותית של טמיל נאדו וקרלה, את ההיסטוריה של הדלתה של הקאוורי והאזור הירוק של קרלה, את המסורות האומנותיות הפעילות (מוסיקליות ותאטרליות) של האזורים הללו, ואת המצב העכשווי שלהם.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, סיור בשטח, הרצאות בשטח, הצפה של כל החושים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לדרום, מדרס, מהאבליפורם והפלוה, טנג'ור וארץ המקדשים בדגש על הצ'ולה, קוצ'י ואמנות הקודיאטם.

חומר חובה לקריאה:
מידע נוסף ימסר ישירות לתלמידים.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה