לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

איש רנסנס מדרום הודו: מגוון הזהוית של אפיה דיקשיטה - 35869
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 30-01-2014
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית, אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: על פי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר

תאור כללי של הקורס:
אפיה דיקשיטה (1520-1592) היה מגדולי המלומדים של הודו במאה ה-16. מדובר באיש שסתירות רבות קשורות בו: נושא הדגל של הפילוסופיה של האי-שניות שהיה גם מחויב לדבקות באל האישי שיוה, חסיד של שיוה שחיבר גם טקסטים באסכולה של הזרם הואישנווי (סביב האל וישנו), גדול הדור שזכה להכרה ככזה עוד בימי חייו אך הודר ממרכזי הכוח העיקריים של תקופתו ופעל בעיקר כמוסד של איש אחד, ונציג מובהק של החשיבה המסורתית שהיה, בו בזמן, חדשן נועז. המחקר על אפייה דיקשיטה נמצא עדיין בחיתוליו, ומורשתו האינטלקטואלית והאישית רחוקה מלהיות מובנת, גם בשל הסתירות הללו, אך גם בשל העדר מדיע בסיסי לגבי חייו והקורפוס שהותיר אחריו. בסמינר זה נערוך הכרות עם אפייה דיקשיטה, ההקשר בו פעל, ומורשתו האינטלקטואלית.

מטרות הקורס:
לקורס שתי מטרות מרכזיות: א. סקירה של העולם הפוליטי והאינטלקטואלי המשתנה של הודו במאות ה-16 וה-17, ובכלל זה המרכזים האינטלקטואלים הגדולים (ובפרט בנרס), הרשתות והשושלות של המלומדים ודרכי התמיכה בהם, והנושאים והמתודולוגיות שאפיינו את עבודתם של ”המלומדים החדשים“ כפי שאלו כינו את עצמם (או כונו בידי יריביהם). ב. הכרות עומק עם חייו ועבודתו של אפייה דיקשיטה, בדגש על תרומתו למסורות של הודאנטה, שאיויזם ו-וואשנוויזם, מימאמסה, והתאוריות הספרותיות והסמנטיות, בנסיון להבין את עולמו האינטלקטואלי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לקרוא בביטחון ספרות משנית על הודו ומדעיה בעת החדשה המוקדמת, להכיר את המסורות המדעיות המסורתיות של הודו, ולהבין את חשיבותו הההיסטורית של אפייה דיקשיטה, אחד מגדולים ההוגים והמחדשים של הודו במאה ה-16.

דרישות נוכחות (%):
על פי תקנון הפקולטה

שיטת ההוראה בקורס: סמינר: דיון בכיתה והצגה של רפרטים על ידי הסטודנטים/יות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
האינטלקטואלים החדשים בהודו של המאות 16-17.
האינטלקטואלים החדשים בעולם גלובלי חדש.
האינטלקטואלים החדשים בדרום החדש.
אפייה דיקשיטה בעולם החדש.
ודאנטה בעולם החדש.
תרומתו של אפייה דיקשיטה לודאנטה ולשאויה-ודאנטה.
אפייה דיקשיטה כפולמוסן שאיוי ותאולוג ואישנווי.
תרומתו של אפייה דיקשיטה לחקר המימאמסה, הדקדוק, ומדעים אחרים.
אפייה דיקשיטה כפואטיקן וסמנטיקן.
הסטוטרות של אפייה דיקשיטה ומטרתן.
משפחה של מלומדים: צאצאיו של אפייה דיקשיטה.
[תכנית מפורטת באתר המודל]

חומר חובה לקריאה:
תכנית הקריאה המפורטת נמצאת באתר המודל.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %

מידע נוסף / הערות:
הציון יקבע על פי שני מרכיבים:
50% תגובות שבועיות קצרות (1-2 פסקאות) לקטעי הקריאה שיוגשו לפני השיעור והשתתפות (9 תגובות שיוגשו בזמן ויוכיחו קריאה והבנה, יחד עם השתתפות מלאה, יתנו את מלוא הנקודות).
50% על שני רפרטים קצרים בכיתה (אין צורך להגיש בכתב: די להגיש ראשי פרקים של הרפרט אחרי הצגתו).
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה