לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קישוטי שיר בעידן הפוסט-דהווני: קריאה בפואטיקה של רוייקה - 35866
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 18-01-2014
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: על פי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר

תאור כללי של הקורס:
רויקה (אמצע המאה ה-12) הוא התאורטיקן הראשון בקשמיר שחזר לעסוק בקישוטי השיר (אלנקארה), כנושא המרכזי של התאוריה הספרותית בסנסקריט, אחרי שלוש מאות של עיסוק אינטנסיבי בכוח הרומז של השפה השירית (דהווני). ניתן לראות בחיבור שלו: ”הכל אודות קישוט השיר“ חזרה למה שתומאס קון כינה ”מדע נורמלי“ אחרי תקופה של שידוד מערכות ופרדיגמות אינטנסיבי. ברור, עם זאת שלא מדובר בחזרה לנקודה המוצא. להיפך, הדיון של רויקה בקישוטי השיר בעידן הפוסט-דהווני מהווה מהפכה רבת דמיון בפני עצמה: גם באופן שבו נתפסים ומנותחים הקישוטים הללו בנפרד, וגם בנסיון לדון בהם באופן סיסטמטי ובכלים התאורטיים החדשים. בקורס זה נערוך הכרות מעמיקה עם חשיבתו של רויקה, תוך קריאה של פרקים נבחרים מיצירתו.

מטרות הקורס:
כרגיל בקורסים טקסטואלים מסוג זה, המטרה היא כפולה. מחד, הקנית מיומנות פילולוגיים וטכניקה של קריאה בספרות העיונית הסנסקריטית. מאידך, הכרות עם עולם התוכן הספציפי, במקרה זה התאוריה הפואטית הקשמירית בכלל, וזו של רוייקה בפרט.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לקרוא בביטחון ונוחיות יחסיים טקסטים עיוניים בסנסקריט (תוך העזרות בפרשנות בסנסקריט), לשלוט במושגי היסוד של התאוריה הפואטית הסנסקריטית, ולהבין את חשיבותו הההיסטורית של רויקה, גדול ההוגים של קישוטי השיר במסורת הקשמירית, אם לא בכלל.

דרישות נוכחות (%):
על פי תקנון הפקולטה.

שיטת ההוראה בקורס: קריאה וקריאה חוזרת של הטקסט בסנסקריט (והפרשנות המלווה אותו בשפת המקור). השיטה הזו דורשת הכנה שוטפת של קטע הקריאה בבית, השתתפות פעילה בכיתה, וחזרה על קטע הקריאה אחרי השיעור במטרה לשננו ולהטמיעו.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
נקרא קטעים מתוך האלנקארה סרווסווה (פרוט באתר המודל).

חומר חובה לקריאה:
ראו פרוט באתר המודל.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
דורש ידיעת סנסקריט ברמה של שתי שנות לימוד (או אישור המרצה).
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה