לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הדקאן: סיור לימודי - 35802
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר ודוד שולמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il, ddshulman@yahoo.com

שעות קבלה של רכז הקורס: על פי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר
פרופ דוד שולמן

תאור כללי של הקורס:
במתניים של תת היבשת ההודית משתרעת רמה סלעית וצחיחה יחסית הנקראת הדקאן (מהמילה הסנסקריטית ״דקשינה״: דרום). אזור מאתגר זה היה במשך רוב ההיסטוריה של הודו קו חזית בין תרבויות, דתות, ממלכות, שפות, ואורחות חיים. הסיור הלימודי לדקאן יתרכז רובו ככולו בקרנטקה, ויתמקד באתרים הגדולים של הסולטנויות הימי-בינימיות של צפון הדקאן (גולקונדה, בידאר, ביג׳אפור, והסולטנות הבהמנית) וביריבתן, עיר המדינה המפוארת של ויג׳יה-נאגאר (המפי). בתווך נקדיש כמה ימים לשושלת הצ׳אלוקיה המוקדמת (מאות 7-8) באזור בדאמי, המעבדה הראשית בא הומצא ונוסה המקדש ההודי.

מטרות הקורס:
ֿהדקאן הוא כאמור אזור חזית ומעבדת נסיונות שבה נוסו לראשונה כמה מהמודלים הקלאסיים של הדת, הפוליטיקה, והתרבות בהודו, ובכלל זה בשירה, במדעים למיניהם, בארכיטקטורה, ובמוסיקה. הסיור נועד להתחקות על האופי הנסיוני של התרבות הדקאנית לאורך ההיסטוריה, ומעבר לדת כזו או אחרת או מבנה פוליטי ספציפי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

התלמידים יכירו לעומק את הדקאן, את ההיסטוריה של הכוחות הפוליטיים והתרבותיים המרכזיים בו, את המסורות האומנותיות הפעילות בו, ואת היחוד שלו במרחב ההודי, באופן שמשלב עומק היסטורי עם ההווה הנוכחי.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, סיור בשטח, הרצאות בשטח, הצפה של החושים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הסולטנויות של הדקאן, ויג׳יה-נאגארה, המקדש ההודי, הארכיטקטורה המוסלמית והסינתזה הדקאנית, שושלת הצ׳אלוקיה, המטבח הדקאני ותבליניו.

חומר חובה לקריאה:
רשימת קריאה מפורטת תמסר בהמשך.

חומר לקריאה נוספת:


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
נא לקרוא בעיון
https://goo.gl/H23Orn
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה