לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

המרחב הספרותי האסיאתי - 35801
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 23-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: על פי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר

תאור כללי של הקורס:
באיזה מובן אפשר לדבר על אסיה כמרחב ספרותי קוהרנטי? האם ישנם אופנים ספרותיים שמאחדים חלקים נרחבים של היבשת? ואם כן, מה מסביר זאת? אלה מקצת השאלות שנעלה וננסה לבחון בסמינר בדגש על חלקם של מודלים פואטיים ואינטלקטואלים מהודו בגיבוש קהל קוראים פאן-אסיאתי.

מטרות הקורס:
לחשוב על אסיה כמרחב ספרותי קוהרנטי או קוהרנטי למחצה, ללמוד על המודלים הספרותיים והאינטלקטואלים שעיצבו את אסיה (מבחינת תכנם וחייהם במרחב האסיאתי כולו), וקריאה מהנה, יש לקוות, של מקורות ראשוניים ומשניים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

אולי לחשוב מחשבה חדשה, או אפילו שתיים, לגבי מה זו אסיה, לפחות כשזו ניבטת דרך הפריזמה של המודלים הספרותיים ההודים שנדדו לאורכה ולרוחבה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הקורס יתנהל במתכונת סמינר, עם דיון פתוח בכיתה והצגות קצרות של התלמידים בפתח כל שיעור.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
לאחר הקדמה קצרה שתוקדש לשאלות התאורטיות של מודלים קוסמופוליטיניים ועל אזוריים, נדון במספר מודלים הודיים שנדדו במרחב העצום שאנו מכנים היום בשם ״אסיה.״ בין המודלים הללו יהיו דקדוקים וספרי פואטיקה, ובפרט ״מראת השירה״ של דנדין, שנדד בכל דרום ודרום מזרח אסיה ויתכן שהגיע גם לסין ויפן; האפוסים, ובפרט הראמאיינה, אולי הסיפור הפאן-אסיאתי המובהק ביותר; סיפור חייו וסיפורי לידותיו הקודמים של הבודהא, שנדדו עד בגדד במערב ויפן במערב; ומשלים מהסוג שמאכלסים את הפנצ׳טנטרה, קלילה ודימנה, ואלף לילה ולילה, ושסופרו חזור וספר בכל רחבי יורואסיה.

חומר חובה לקריאה:
ראו פרוט מלא באתר המודלץ

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 60 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הסמינר יתבסס על קריאה שבועית של מקורות ראשוניים ומשניים באנגלית. המטלות כוללות הגשת תגובות קצרות בכתב על חלק מקטעי הקריאה, הצגת רפרט בע״פ באחד השיעורים, ורפרט כתוב נוסף.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה