לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הדקאן: הלב הפועם של הודו - 35800
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 13-08-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר
דוד שולמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: על פי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר
פרופ דוד שולמן

תאור כללי של הקורס:
בסמינר הזה נעסוק ברמה הסלעית והצחיחה יחסית המשתרעת במתניים של תת היבשת ההודית והנקראת הדקאן (מהמילה הסנסקריטית ״דקשינה״: דרום). אזור מאתגר זה היה במשך רוב ההיסטוריה של הודו קו חזית (frontier) בין תרבויות, דתות, ממלכות, שפות, ואורחות חיים. אפשר לתאר את הדינמיקה ההיסטורית של הודו המרכזית והדרומית במונחים של המתחים ויחסי הגומלין בין שוכני רמת הדאקן לבין הדלתות הפוריות הנושקות לה ונוגעות לחוף המזרחי והמערבי של תת היבשת. דפוס היסטורי חוזר הוא שחידוש תרבותי מקורי במיוחד נולד כאוונגארד אי שם במרחבי הדקאן ועובר תהליכים של ביות והתמסדות, תוך שהוא נפוץ לאזורי הדלתה. יוצא, אם כן, שמדובר באחד האזורים היותר יצירתיים ובעלי השפעה מרחיקת לכת על הודו כולה, מהעת העתיקה ועד ימינו. בקורס נדון מדי שיעור ברגע היסטורי אחד בהתפתחות של הדקאן, תוך שימת דגש על ההתפתחויות הפוליטיות וההיסטוריות, שחקני המפתח, האתרים המרכזיים, הספרות שמייצגת את הרגע, והקשר שבינהם.

מטרות הקורס:
הכרות עומק עם ההיסטוריה והתרבות של הדקאן כאזור חזית וכמעבדה שבה נוסו לראשונה כמה מהמודלים הקלאסיים של הדת והתרבות בהודו, ובכלל זה בשירה, במדעים למיניהם, בארכיטקטורה, ובמוסיקה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין היטב את תרבות הדקאן, להתמצא באתריה ובאישי המפתח שלה, להרגיש בבית בספרות שלה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הקורס יתנהל במתכונת סמינר, עם דיון פתוח בכיתה והצגות קצרות של התלמידים בפתח כל שיעור.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
במהלך 13 המפגשים נתקדם כרונולוגית מבערך תחילת הספירה הנוצרית עד למאות ה- 17-18. רשימת הנושאים המפורטת מופיעה באתר המודל של הקורס.

חומר חובה לקריאה:
לתאור מפורט של הקריאה הנדרשת והמומלצת, אנא גשו לאתר המודל של הקורס.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה