לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הודו: מבוא היסטורי תרבותי - 35575
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-07-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר

תאור כללי של הקורס:
בקורס זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה בתת היבשת ההודית, החל ממקורותיה הקדומים ועד להתגבשות מדינות הלאום באזור. בראשית הסמסטר נתחקה אחר ערש הציויליזציה בהודו (עם דגש על צפון תת-היבשת), התפתחותה של התרבות הוודית הקדומה, לידת הבודהיזם, והתגבשות הברהמיניזם ה“קלאסי“ לקראת ימי הביניים. במחצית השניה של הסמסטר נדון בהתפתחויות בדת, בחשיבה, ובפוליטיקה ההודית של ימי הביניים (בדגש על דרום תת-היבשת), בעלית האיסלאם והאינטראקציה שלו עם ההינדואיזם, בעליית כוחו של הקולוניאליזם הארופי, בהתגבשות הלאומיות ההודית המודרנית בקונטקסט הקולוניאלי, ונסיים בהצצה להודו המודרנית, מ- 1947 ועד היום.

מטרות הקורס:
תת היבשת ההודית היא עולם רחב ומורכב, שעד לביסוס השלטון הבריטי במאה ה-19 כמעט ולא היה מאוחד פוליטית. זהו עולם שהמגוון הלשוני בו הינו, ותמיד היה, עצום, כמו גם השונות במנהגים ובפולחן. מה איפה, אם בכלל, מאחד את העולם הזה מבחינה תרבותית, דתית, שלטונית ורעיונית? על שאלה זו ננסה לענות במהלך שיעור המבוא.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר את ההיסטוריה והגאוגרפיה של הודו, להכיר את ולקרוא יצירות היסוד של הציויליזציה ההודית, להבין מושגי מפתח בתרבויות ודתות הודו, ולהיות חשוף ומודע לתרבויות אחרות.

דרישות נוכחות (%):
על פי הנחיות הפקולטה

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראו תכנית שבועית מפורטת באתר המודל.

חומר חובה לקריאה:
ראו תכנית קריאה מפורטת באתר המודל.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 55 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 45 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הקורס מלווה בתרגיל (תרגיל מקורות, 35110) שבו יקראו, בקבוצה קטנה, טקסטי יסוד של הציויליזציה ההודית, בהתאם לתכנית קורס המבוא. התרגיל מומלץ בחום לכל התלמידים, והינו חובה לתלמידי מדור הודו-טיבט בחוגים לימודי אסיה ומדע הדתות.
הציון יקבע על פי שני מרכיבים: הגשה של 3 תרגילי קריאה במהלך הסמסטר מתוך 6 מועדים (15% כל תרגיל, סה"כ 45%) ובחינת בית בסוף הקורס, שתבדוק בקיאות והבנה גם בחומר הנלמד בכיתה וגם בחומר הקריאה (55%). הבחינה תנתן בשבוע האחרון ללימודים בכל סמסטר, ויש להגישה בתוך 28 יום.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה