לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ראמאיינה וראמאיינות - 35380
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: על פי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר

תאור כללי של הקורס:
מקובל לאמר שאף ילד הודי לא שמע את הראמאיינה בפעם הראשונה. נהוג גם לאמר שיש מאות ראמאיינות בהודו לבדה, ורבות מספור באסיה ומעבר לה. אך מה היא, בעצם, הראמאיינה? במה היא עוסקת? איך ניגשים לקרוא בה? מה מבדיל בין גרסה לגרסה? אילו שימושים נעשו בה במהלך הדורות? אלו מקצת השאלות שנעסוק בהן בסמינר זה.

מטרות הקורס:
להקנות יכולת קריאה בטקסט זר מתרבות אחרת (בתרגום--אין נדרשת כאן ידיעת שפות), להכיר את הסיפור של הראמאיינה, את הים העצום של סיפורי ראמה, לפתח כלים להבין את התופעה הראמאיינית בכללותה, ולנסות להמשיג את היחסים הבין לשוניים ובין טקסטואלים שמקשרים בין חלקיו. וכמובן: להנות מסיפוריהם של ראמה, סיטה, ראוונה, ויבהישנה, והקוף הנומן.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכרות מעמיקה באפוס הראמאיינה (לדעת מדוע ראמה מסכים לצאת לגלות ביער, לדעת מדוע הוא הורג את ואלין, לדעת מה קורה לסיטה בשבי, לדעת מה הנומן אומר לה מהעץ, לדעת איך מתנהל הקרב של ראמה וראוונה ומה קורה בסיומו, ולדעת למה כל זה חשוב), תמונה ברורה על התפתחותו ההיסטורית וגרסאותיו השונות בהודו ומעבר לה, שליטה בספרות המשנית, ויכולת להמשיג את היחסים המסועפים בין טקסט לטקסט ומסורת למסורת.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: קריאה שוטפת בחומר הנרטיבי והספרות המשנית בבית, ודיון פתוח בשיטת סמינר בכיתה. הקורס מחייב הרבה עבודה בבית משיעור לשיעור, והשתתפות פעילה, כולל הצגה של חומר הקריאה בכיתה עצמה. הסמינר מיועד אך ורק לתלמידים/ות הנכונית/ות לקריאה של כ-50 עמודים באנגלית משבוע לשבוע (קטעי טקסט+ספרות משנית) והתיחסות אליהם בכתב.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בגדול, הקורס יתחלק לארבע חטיבות: קופים, שדים, אנשים, ואלים, כאשר בכל אחת נדון בקטעים מתוך הראמאיינה של ואלמיקי, ראמאיינות אחרות, וספרות משנית רלבנטית.

חומר חובה לקריאה:
רשימת הקריאה המפורטת מופיעה במודל.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 70 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה