לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קריאה בסיפורי ראמה - 35332
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 04-09-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: על פי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר

תאור כללי של הקורס:
בקורס זה נקרא מהספרות הנרחבת של סיפורי ראמה בסנסקריט, ובפרט מן הספר הרביעי של הראמאיינה של ואלמיקי, הלא הוא הקישקינדה קאנדה, וכמו כן מן המחזה אבהישקה-נאטקה המיוחס לבהאסה. הטקסטים שנבחר לקורס יהיו בסנסקריט קלה, ויושם דגש על פיתוח הכישור של קריאה מהירה.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים טכניקת קריאה בטוחה ומהירה בסנסקריט. כוונתו איננה, אם כן, לתרגל פיענוח של הטקסט בעזרת מילון, ספר דקדוק, תעתוק, תרגום, וכיוצא באלה (אם כי כמובן נסביר בכיתה את הטעון הסבר דקדוקי), אלא להתרגל לקרוא אותו כפי שאנו קוראים רומן בשפה שניה כמו אנגלית. קריאה היא מיומנות שנרכשת תוך כדי תרגול, על ידי קריאה, עוד קריאה, חזרה על הקריאה, וקריאה חוזרת. את זאת יתבקשו התלמידים לעשות בבית, לפני השיעור ואחריו, וכמובן במהלך השיעור.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לקרוא מהר בטקסט בסנסקריט קלה, להרגיש בטוח מול טקסט חדש, להתרגל לא להעתיק, לתעתק, או לתרגם טקסטים בסנסקריט, להכיר את ג‘אנר האפוס בגרסתו הראמאיינית וכמו כן לדעת לנווט ולקרוא במחזות סנסקריטיים, על הדיאלוגים והתאורים שלהם, ובפרט בקורפוס הנרחב הקרוי (בטעות) ״המחזות של בהאסה.״

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: קריאה, קריאה חוזרת, וקריאה חוזרת נוספת, ושוב ושוב. שיטה זו דורשת כמובן גם הכנה שוטפת בבית וההשתתפות פעילה בכיתה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
אנו נקרא את הקטע שמתאר כיצד ראמה מתערב במאבק הפוליטי והאישי בין שני האחרים הנאבקים על כס ממלכת הקופים, גם בספר הקישקינדה של הראמאיינה של ואלמיקי, וגם במערכה הראשונה של המחזה ״אבהישקה נאטקה,״ מערכה הקרויה ״הריגתו של בלי.״

חומר חובה לקריאה:
לתאור מפורט של הקריאה הנדרשת במקור, ולהמלצות לקריאה במקורות משניים, אנא גשו לאתר המודל של הקורס.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 60 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 30 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה