לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קריאה במעשיה ובסיפורת הסנסקריטית - 35120
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 23-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: על פי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר

תאור כללי של הקורס:
בקורס זה נקרא מהסיפורת והמעשיה של הודו הקלאסית. בפרט, נקרא את סיפורו המופלא של סאנודאסה (מעין סיבנד המלח במתכונת הודית), מתוך ״תקציר הסיפור הגדול״ של בודהאסוואמין.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא כפולה. מחד, להקנות לתלמידים טכניקת קריאה בטוחה ומהירה בסנסקריט. מאידך, להכיר הכרות מעמיקה עם סוגת ה-kathā ולהנות מסיפור הרפתקאותיו של סאנודאסה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לקרוא במיומנות בטקסט בסנסקריט בדרגת קושי בינונית, להכיר את ג‘אנר הסיפורת, וללמוד להכיר כמה מהדמויות המאכלסות אותו: סוחרים, מלחים, נשים מופלאות, ודגי ענק (רשימה חלקית).

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס:
קריאה, קריאה חוזרת, וקריאה חוזרת נוספת, ושוב ושוב. שיטה זו דורשת כמובן גם הכנה שוטפת בבית וההשתתפות פעילה בכיתה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רשימת קריאה מלאה מצויה על אתר המודל.

חומר חובה לקריאה:
לתאור מפורט של הקריאה הנדרשת במקור, ולהמלצות לקריאה במקורות משניים, אנא גשו לאתר המודל של הקורס.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה